Ne istražuj tuđe mahane!
Ne istražuj tuđe mahane!

Ne istražuj tuđe mahane!

Čovječe! Nisi u istinskom imanu sve dok drugima iznalaziš mahane, a ni sam nisi bez njih.

Stoga, prvo otkloni svoju mahanu, a ostavi druge i njihove mahane. Ali, znaj, nikada nećeš moći otkloniti sve svoje mahane, pa je najpreče da se njima posvetiš i pozabaviš. A ako želiš biti pravedan, onda ne istražuj tuđe mahane pa ćeš i Allahu, džellešanuhu, biti drag i mio.

Čovječe! Koliko si samo slab i nemaran! Drugima pronalaziš grijehe, a svoje grijehe zanemaruješ i zaboravljaš. U oku svoga brata vidiš trunku, a u svome oku ne vidiš gredu.

Koliko je malena tvoja pravednost, a velika tvoja nepravednost!

 

 

 

Izvor: Hasan el-Basri, ČUJEM ŠUM, PRIJATELJA NE VIDIM, kazivanja o moralu (ahlaku), pravilima islamskog ponašanja, pobožnosti i još ponečem, Islamska zajednica Zagreb, Zagreb, 1989., str. 24., s arapskog preveo: Mehmedalija Hadžić