Ne mogu – mogu! لا استطيع- استطيع
Ne mogu – mogu! لا استطيع- استطيع

Ne mogu – mogu! لا استطيع- استطيع

Kako na arapskom reći ‘ne mogu’  i ‘mogu’? Pogledajmo video prilog koji slijedi!