Ne znam – لا أعرف
Ne znam – لا أعرف

Ne znam – لا أعرف

Naučimo na arapskom reći ‘ne znam’ i još ponešto!

Šta je ovo?

Ovo je pas.

 ما هذا ؟

هذا كَلْب٠

Šta je ovo?

Ovo je zec.

ما هذا ؟

هذا أرْنَب٠

Šta je ovo?

Ne znam.

 ما هذا ؟

لا أعْرِفُ٠