Nebo kao savršeni štit
Nebo kao savršeni štit

Nebo kao savršeni štit

Nebo koje vraća „vodu“

Jedna od najznačajnijih pojava, bez koje ne bi bilo života na Zemlji, jeste vodeni ciklus ili kruženje vode u prirodi. Pod utjecajem Sunca, voda isparava iz mora i okeana i diže se u obliku vodene pare u donje slojeve atmosfere koja je poznata kao troposfera.

Troposfera se nalazi 13-15 km iznad nivoa mora i ima karakteristiku postepenog hlađenja. Kako se ide ka njenim višim slojevima, postaje sve hladnije i hladnije, dok temperatura ne dostigne -80°C i to je jedini način da se vodena para kondenzuje i vrati na Zemlju u vidu padavina. Da taj atmosferski sloj nema osobinu hlađenja, voda koja je isparila bila bi izgubljena u svemiru, a to bi dovelo do nestanka života na Zemlji.

Nebo koje vraća „radioaktivne čestice i ultraljubičaste zrake“

Stratosfera je sloj koji se prostire iznad troposfere i proteže do visine od oko 55 km iznad nivoa mora. U ovom sloju temperatura neprestano raste, te dostiže 0°C. Pod utjecajem Sunčevih ultraljubičastih zraka, kisik apsorbira ove po čovjeka štetne zrake i pri tome se pretvara u ozon. Stratosfera sadrži 90% atmosferskog ozona i predstavlja ozonski omotač. Stratosfera štiti Zemlju odbijajući radioaktivne čestice, radijacju i štetne ultraljubičaste zrake iz svemira.

Nebo koje vraća „meteore“

Mezosfera je sloj koji se nalazi iznad stratosfere i proteže se na skoro 100 km visine. Temperatura u mezosferi pada s visinom, tako da se u gornjoj granici temperature spuštaju ispod – 100°C. Milioni meteora ulaze u atmosferu, u prosjeku 40 tona na dan. Većina ih se topi i nestaje u mezosferi kao rezultat sudara s plinskim česticama. Zbog toga je u mezosferi nešto veća koncentracija željeza i drugih metala, koji kasnije padaju na Zemlju.

Nebo koje vraća „radiotalase“

Termosfera je najveći sloj u Zemljinoj atmosferi i nalazi se na visini 90-500 km. Temperatura u termosferi raste čak do 1.500°C zbog jonizacije zraka (atomi u zraku postaju joni zbog djelovanja Sunčevog zračenja). Joniziranje čestice u termosferi omogućuju prijenos radiotalasa na velike udaljenosti. Jonizirani sloj atmosfere nam vraća emitovane radiotalase nazad na Zemlju i na osnovu toga imamo radio, televiziju i telekomunikaciju.

Nebo koje vraća „naelektrisane čestice“

Sunčev ili solarni vjetar je struja naelektrisanih čestica koje su izbačene iz gornje atmosfere Sunca. Magnetosfera nastaje kada struje naelektrisanih čestica Sunčevog vjetra međusobno djeluju i skreću usljed djelovanja Zemljinog magnetskog polja. U magnetosferi, mješavina jona i elektrona, i od Sunčevog vjetra i od Zemljine jonosfere, je zarobljena sa elektromagnetskim silama, koje su puno snažnije od gravitacije i sila sudaranja. Zemljina magnetosfera tako pruža zaštitu, bez koje život ne bi mogao postojati.

Allah, dž.š, u Kur'anu kaže: „Tako mi neba koje vraća!“  (Et-Tarik, 11)

Sada znamo razloge zašto se naš Stvoritelj kune „nebom koje vraća“, jer smo shvatili da nebo predstavlja savršeni štit za život na Zemlji. To je otkriveno u novije vrijeme kada je nauka dovoljno uznapredovala u spoznajama o Zemljinoj atmosferi i njenoj ulozi u očuvanju života na Zemlji. Naš Stvoritelj je, bez sumnje, na savršen način planirao sve uvjete za život, a potom stvorio nas.

 

Izvor: Elif, časopis za djecu, god. IV, broj 30, Udruženje vjeroučitelja, Sarajevo, novembar 2014, str. 26-27.