Nema oblaka bez kapi
Nema oblaka bez kapi

Nema oblaka bez kapi

Gnijezdo ima ptica svaka

da iz njega nebom kreće,

dok iz sitnih pupoljaka

u ljepotu cvjeta cvijeće…

 

Plavo nebo sunce rađa,

jer bez njega – crna tama!

Bila bi bez mora lađa

kao vazduh u rukama.

 

Nema oblaka bez kapi,

nema potoka bez kiše,

čak i svaka pjesma vapi

slovima da se piše…

 

Zar bi mogao početak

da izraste bez svog kraja,

bez subote ne bi petak

stigao do zavičaja.

 

Svako zašto zato ima

jer se njime mazi, hrani,

zimi ne bi bilo zime

da su dani usijani…

 

Pa i dijete svako treba

u čovjeka da se vine,

više čak od bijelog hljeba,

kapu prepunu topline!

Uroš Vošnjak