Neostvarive želje
Neostvarive želje

Neostvarive želje

“Što želite” – pitao sam lava.
Ja? …pilule, od kojih se spava!

“Vaša želja – o, slonice mila?”
– Da smršavim bar za tristo kila!

“A vi medo” – Da nestanu puške
i da rode u obilju kruške!

“Što želite” – pitah vuka tiše.
– Manje pasa, a ovaca više!

“Vaša želja – o, magarče sivi?”
– Da se slavuj mom njakanju divi!

“A vi, lijo, zaželjeli što ste?”
– Da mi koke dolaze u goste!

“A vi, zeče?” – Ja uz želje mnoge
ponajviše želim brze noge!

Sve obiđoh tako prijatelje,
pa ih redom upitah za želje.

Pitah zvijeri, životinje, ptice,
zebre, jarce, gnjurce, kukavice.

I, na kraju do majmuna svratih,
te se znancu starome obratih.

Skinuv kapu, rekoh: ”Dobro veče,
što želite, moj majmune dični?”

Namrštiv se, majmun odmah reče:
– Da mi ljudi budu manje slični!

Gustav Krklec