Noć Kadr
Noć Kadr

Noć KadrU ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Mi smo ga objavili u noći Kadr;

šta ti znaš šta je noć Kadr?

Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci.

Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake;

spas je u njoj sve dok zora ne svane.

Blagoslovljena noć Kadr je noć u kojoj Uzvišeni Stvoritelj otvara posebna vrata Svoje milosti svakom onom čije srce priželjkuje Božiju naklonost, oprost i milost. Noć Kadr se nalazi u mjesecu ramazanu, u to nema sumnje. O tome nam jasno govore sljedeći ajeti:

Mi smo ga objavili u noći Kadr. (El-Kadr, 1.)

Mjesec ramazan je mjesec u kojem je spušten Kur'an… (El-Bekara, 185.)

Jedna od posebitosti ove noći je objava Kur'ana, svjetla i upute cijelom čovječanstvu. Ajeti koji se odnose na ovaj događaj govore nam o tome da je Kur'an objavljen, spušten u noći Kadr, pri tome ne naglašavajući nikakvu postupnost Objave, za koju znamo da je trajala 23 godine. Tumačeći ovaj ajet jedan od najvećih mefessira (tumača Kur'ana) Ibn Abbas kaže:

Allah, dž.š., je iz Levhi Mahfuza odjednom cijeli Kur'an spustio u Kuću veličine na dunjalučko nebo, odakle je kasnije prema potrebi i događajima preko Džibrila objavljivan Muhammedu, a.s., u periodu koji je trajao 23 godine.[1]

O istom, u svom Tefsiru Ibn Kesir kaže:

Kur’an je odjednom iz Pomno čuvane ploče (Levhi-mahfuza) u cjelini spušten na nama najbliže nebo, a odatle po potrebi, prema događajima, u toku dvadeset i tri godine objavljivan Božijem Poslaniku, s.a.v.s.[2]

Za ovu blagoslovljenu noć Uzvišeni Stvoritelj kaže da je bolja od hiljadu mjeseci. To znači da dobro djelo učinjeno u njoj je bolje od pobožnosti u trajanju od hiljadu mjeseci u kojima nije bilo noći Kadr.[3]

Kao povod objave ove sure navodi se sljedeći događaj.

Mudžahid je prenio da je Muhammed, a.s., rekao kako je jedan Izraelićanin nosio oružje i borio se na Božijem putu hiljadu mjeseci. Ashabi su se čudili tolikoj izdržljivosti i žudili za njegovom nagradom, našto je Allah, dž.š., objavio gore, u prevodu, navedenu suru Kadr, proklamujući da je nagrada za pobožnost provedenu u noći Kadr adekvatna, pa i veća od hiljadumjesečne borbe na bojnom polju.[4]

Jednom prilikom, po dolasku mjeseca ramazana, Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao je sljedeće:

Došao vam je mjesec ramazan, blagoslovljeni mjesec u kome vam je Allah propisao post. U njemu se otvaraju džennetske, a zatvaraju džehennemske kapije. U njemu su okovani šejtani. U njemu je jedna noć bolja od hiljadu mjeseci. Ko bude uskraćen njenog dobra, taj je, zaista, uskraćen, zato što je pobožnost provedena u njoj ravna pobožnosti u trajanju od hiljadu mjeseci.[5]

U ovoj noći se meleki spuštaju više nego što je to uobičajeno drugim danima i noćima. U njoj je svaki smiraj, svako dobro i neizmjerna milost sve dok ne zarudi zora.

A kada je ta blagoslovljena noć Kadr?

Kao odgovor na ovo pitanje razvilo se niz mišljenja. U našem podneblju preovladava mišljenje da je to 27. noć ramazana. Pa, ipak, onaj ko ne želi propustiti blagodati ove noći trebao bi slijediti preporuku Božijeg Poslanika, s.a.v.s., i ovu noć tražiti u zadnjoj desetini ramazana.

Tražite noć Kadr u neparnim noćima, zadnjih deset dana mjeseca ramazana.[6]

Neparne noći zadnje desetine ramazana su: 21, 23, 25, 27. i 29. noć. Stoga, ko žudi za Božijom milošću i oprostom, potrudiće se potražiti ovu noć, jer Božiji poslanik, s.a.v.s., kaže:

Ko u ibadetu provede noć Kadr nadajući se Allahovoj nagradi, biće mu oprošteni svi raniji grijesi.[7]

I sam Božiji Poslanik, s.a.v.s., postupao je na isti način, bodreći na takav postupak i svoje ukućane.

Kada bi nastupila posljednja trećina, smotao bi postelju, stegao haljetak, bio strožiji prema sebi i podstrekivao svoje ukućane.[8]

Kako poznati noć Kadr?

Za one koji znaju posmatrati znakove oko sebe, evo par Poslanikovih, s.a.v.s., uputa o tome kako prepoznati noć Kadr.

Znaci noći Kadr su da je ona čista i svijetla kao da je u njoj pun mjesec. Ona je mirna i tiha. U njoj nema ni prevelike hladnoće ni vrućine. U njoj, dok ne svane, ni jednoj zvijezdi nije dozvoljeno da padne. Sunce, kad ona osvane, iziđe zaokruženo, bez (uobičajenih) zraka, kao da je pun mjesec. [9]

Mjesec ramazan je mjesec Božijih blagodati. U njemu je noć u kojoj se ta blagodat mnogostruko uvećava. Stoga, ne dopustite sebi da vam prođe ovaj mjesec, ova noć, a da niste dostigli bar nešto od Božije milosti i oprosta. Tada biste, uistinu, bili veliki gubitnici.

Ne odgađajte svoje prispjevanje na vrata dobra, jer nikome nije pružena garancija osvanka u danu koji slijedi. Kako možete biti sigurni da sljedeći udisaj nije i vaš posljednji?! Požurite s dobrom, ne odgađajte ga! Život će proći, a vi toga nećete biti ni svjesni. Ne odlazite praznih ruku pritisnuti tovarom grijeha u vječno prebivalište. Još danas uradite nešto po tom pitanju. Učinite dobro sebi i drugima! Pokažite volje, zalaganja i truda, a Milostivom Gospodaru ničiji trud neće promaći. On je, uistinu, milostiviji prema Svojim stvorenjima nego majka prema svom djetetu. I On kaže:

Ja sam plemenit i više volim oprostiti grijehe vjerniku muslimanu nego ga kazniti na ovom svijetu. A pokrivši mu grijehe na ovom, neću mu ih otkriti ni na budućem svijetu. Ja ću neprestano opraštati Mome robu sve dok on od Mene bude oprosta tražio.[10]

 

Bibliografija

  • El-Gazali, Ebu Hamid, Ihjau ulumid-din (Oživljavanje vjerskih znanosti), knjiga II, Bookline d.o.o., Sarajevo, 2004., 572 str., prevod: dr. Z. Hasanović, mr. S. Seljubac, Z. Mujkanović, S. Beglerović, K. Čemo i A. Hajrić
  • Haverić, mr. Ismail, Mubarek dani i noći (odabrani dani i blage noći), Haver d.j.l. Sarajevo, Sarajevo, 2000., 190 str.
  • Ibn Kaṯīr, Tefsir Ibn Kesir, skraćena verzija, (skratio: Muhammed Nesib er-Rifa'i), Visoki saudijski komitet za pomoć BiH, II izdanje, Sarajevo, 2002., 1582 str., prevod s arapskog: grupa prevodilaca
  • Izbor Poslanikovih hadisa, Starješinstvo islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, Sarajevo, 1985., 449 str., odabrao i preveo s arapskog: Jakub Memić
  • Sahihul-Buhari, Buharijina zbirka hadisa, knjiga III, Odbor IZ Prijedor, Sarajevo, 1976., 682 str., prevod i komentar: Hasan Škapur

 

Priredila: hfz. Aida Kadrija

 

[1] Mr. Ismail Haverić, Mubarek dani i noći, Haver d.j.l. Sarajevo, Sarajevo, 2000., str. 193. i 194.

[2] Ibn Kaṯīr, Tefsir Ibn-Kesir, skraćena verzija, (skratio: Muhammed Nesib er-Rifa'i), Visoki saudijski komitet za  pomoć BiH, II izdanje, Sarajevo, 2002., str. 1431., prevod s arapskog: grupa prevodilaca

[3] Isto.

[4] Sahihul-Buhari, Buharijina zbirka hadisa, knjiga III, Odbor IZ Prijedor, Sarajevo, 1976., str. 171., prevod i komentar: Hasan Škapur

[5] Ibn Kaṯīr, Tefsir Ibn-Kesir, str. 1431.

[6] Izbor Poslanikovih hadisa, Starješinstvo islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, Sarajevo, 1985., str. 150., hadis 669., odabrao i preveo s arapskog: Jakub Memić

[7] Isto, str. 369., hadis 1689.

[8] Ebu Hamid el-Gazali, Ihjau ulumid-din (Oživljavanje vjerskih znanosti), knjiga II, Bookline d.o.o., Sarajevo, 2004., str. 90.

[9] Ibn Kaṯīr, Tefsir Ibn-Kesir, str. 1431.

[10] Izbor Poslanikovih hadisa, str. 260., hadis 1123.