Noć na večeri
Noć na večeri

Noć na večeri

Danas bi preko naše ulice

noć trebala proći,

Kaže da smo uz put

pa će na večeru doći.

 

 

Kada dođe, obično

ostane do jutra

I ako ne otputuje iz grada,

navrati i sutra.

Ana Lučin