O jetīmima
O jetīmima

O jetīmima

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko prihvati jetīma (siroče), pa se o njemu brine sve dok se ne osamostali, pa zaista je tome zagarantovan džennet.”[1]

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ja i onaj koji se stara o jetīmu ćemo biti u džennetu kao ova dva.” Pri tome je pokazao na dva prsta ruke.[2]

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko samilosno spusti ruku na glavu jetīma, za svaku dlaku koju je pomilovao piše mu se po jedno dobro djelo.” [3]

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najbolja muslimanska kuća je ona u kojoj se nalazi jetīm prema kojem se lijepo odnosi, a najgora muslimanska kuća je ona u kojoj se nalazi jetīm prema kojem se ružno odnosi.” [4]

ʻAllāme El-Kāšānī je rekao: „Iz naših izvora je ono šta je zabilježeno u Tefsīrul-ʻAskerijji, mir s njim, o Allāhovim, teʻālā, riječima:

وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ ذِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتَامٰى…

I kad uzesmo zavjet sinova Isrāʼīlovih: „Ne obožavajte, izuzev Allāha, a roditeljima dobro (činite) i rodbini i jetīmima…[5]

Imam ʻAskerī, mir s njim, rekao je: „Što se tiče Allāhovih, ʻazze we dželle, riječi i jetīmima…, pa zaista, Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: Allāh, teʻālā, podstiče na dobročinstvo prema jetīmima zbog njihove odvojenosti od očeva, pa ko ih pomogne toga Allāh, teʻālā, pomogne. Ko ih počasti toga Allāh, teʻālā, počasti. Ko pomiluje glavu jetīma, iz ljubaznosti prema njemu, tome Allāh, teʻālā, pripremi u džennetu za svaku dlaku koju je dotakao po jedan dvorac koji je širi od dunjaluka i onoga šta se na njemu nalazi. U  tim dvorcima će se nalaziti sve šta duša poželi i čime se oko naslađuje, i oni će u njemu vječno boraviti.”

U knjizi Men lā jaḥḍaruhul-feqīhu, od imama Sadika, mir s njim, prenesene su i sljedeće riječi: „Nema nijednog roba koji svojom rukom pomiluje glavu jetīma, iz samilosti prema njemu, a da mu Allāh, teʻālā, ne podari za svaku dlaku svjetlost na Kijametskom danu.”[6]

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj koji je svjestan tvrdoće svoga srca neka se primakne jetīmu, bude ljubazan prema njemu i pomiluje ga po glavi. Uz Allāhovu dozvolu omekšaće mu srce, jer jetīm, zaista, ima hakk (pravo).” [7]

Na drugom mjestu se dodaje da je Allāhov Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Neka posadi jetīma u krilo i pomiluje ga po glavi, omekšaće mu srce.” [8]

Imam Sadik, mir s njim, rekao je: „Kada jetīm zaplače zatrese se ʻArš, pa Allāh, tebāreke we teʻālā, kaže: – Ko je taj koji je rasplakao Moga roba od kojeg sam Ja udaljio roditelje u djetinjstvu? Tako Mi Moje moći, Moje visosti i Moje uzvišenosti, onom Mom robu, mu'minu, koji ga utješi (i otkloni njegove suze) garantujem džennet.” [9]

 

 

Izvor: Allāme El-Kāšānī, Svijetli put, 3. dio, str. 343-345.

Prevod: Aldin Mustafić[1] Ovaj hadis je zabilježio Aḥmed u svom El-Musnedu: 4. dio, str. 344., i Eṭ-Ṭaberānī u knjizi El-Kebīru i EbūJaʻlā, takođe, kao što je to zabilježeno u knjizi Medžmeʻuz-zewāʼidi: 8. dio, str. 161.

[2] Ovaj hadis je zabilježio El-Buharī: 8. dio, str. 10., iz hadisa od Sehla bin Saʻda. I zabilježio ga je Ibn Mādžē pod brojem 3680 iz hadisa od IbnʻAbbāsa.

[3] Ovaj hadis je zabilježio Aḥmed: 5. dio, str. 250., i Eṭ-Ṭaberānī sa slabim senedom iz hadisa Ebū Umāme El-Bāhilijja.

[4] Ovaj hadis je zabilježio Ibn Mādžē pod brojem 3680 iz hadisa od Ebū Hurejre.

[5] Sūra El-Beqare, 83. ājet.

[6] Menlājaḥḍaruhul-feqīhu: str. 49., poglavlje “En-Newādiru (Rijetkosti)”, broj 12.

[7] Isto, broj 14.

[8] Isto, broj 15.

[9] Isto, broj 16.