O lijepom i ljepšem
O lijepom i ljepšem

O lijepom i ljepšem

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

Pravednost je lijepa, ali je još ljepša kada dolazi od ljudi koji imaju vlast.

Darežljivost je lijepa, ali je još ljepša kada dolazi od imućnih.

Pobožnost je lijepa, ali je još ljepša kada dolazi od učenih ljudi.

Strpljivost je lijepa, ali je još ljepša kada je prisutna kod siromašnih.

Pokajanje je lijepo, ali je još ljepše kada dolazi od mladih.

Stid je lijep, ali je još ljepši kad je prisutan kod žena.

 

(Dejlemi)