O ljudskoj snazi
O ljudskoj snazi

O ljudskoj snazi


Časni Poslanik, s.a.v.a, je rekao:

طَلَبُ الحلالِ فَريضةٌ على كُلِّ مُسلمٍ و مسْلمةٍ.

 “Traženje halal-imetka obaveza je svakog muslimana i muslimanke.”[1]


مَن أكلَ مِن كَدِّ يَدهِ كانَ يومَ القيامةِ في عِدادِ الأنبياءِ و يأْخُذُ ثَوابَ الأنبياءِ.

“Ko bude jeo ono što zaradi trudom svojih ruku, bit će na Sudnjem danu među vjerovjesnicima i imat će njihovu nagradu.”[2]


الكادُّ على عَيالهِ كَالمُجاهِدِ في سَبيلِ اللهِ.

“Nagrada čovjeku koji se trudi za (halal) opskrbu sebi i svojoj porodici je poput nagrade borcu na Božijem putu.”[3]


أيُّ كَسْب الرَّجُلِ أطيبُ؟ قال: عَمَل الرَّجُلِ بِيَدهِ.

Upitaše: “Koja je opskrba najčistija?” Reče: “Opskrba koju čovjek stekne vlastitom rukom.”[4] 


O životu i društvenom ponašanju hazreti Alija, mir neka je s njim,, rekao je:

لَمّا یَفْرَغُ مِنَ الجِهادِ یَتَفَرَّغُ لِتَعلیمِ َ النّاسِ وَ الْقَضاءِ بَیْنَهُم فَإِذا فَرَغَ مِنْ ذلِك اشْتَغَلَ فی حائِطٍ لَهُ یَعْمَلُ فیهِ بِیَدَیْهِ وَ هُوَ مَعَ ذلِكَ ذاکِرٌ للهِ تعالی.

“Kada bi došao iz džihada, dao bi se na podučavanje ljudi i na presuđivanje u njihovim međusobnim sporovima, a kada bi to završio, onda bi se u svojoj bašči dao na poljoprivredne radove kao što su kopanje lopatom, pravljenje kanala i navodnjavanje, istovremeno čineći zikr.”[5] 


Ibn Abbas prenosi:

کانَ رَسُولُ اللهِ إِذا نَظَرَ إِلی الرَّجُلِ فَأَعْجَبَهُ قالَ: هَلْ لَهُ حِرْفَةٌ فَإِنْ قالُوا لا، قالَ: سَقَطَ مِن عَیْنی.

“Kada bi Allahov poslanik, s.a.v.a., vidio nekog čovjeka čija bi ga snaga i jačina zadivili, upitao bi ima li kakav zanat. Ako bi odgovorili da nema, Allahov poslanik bi kazao: ‘Pao je u mojim očima.’” 

To znači da nezaposlen mladić nema vrijednosti u Poslanikovim, s.a.v.a., očima.[6]

 

 

IZVOR: Muhammed Taqi Falsafi, DIJETE SA STANOVIŠTA NASLIJEĐA I ODGOJA, svezak 1, Fondacija Mulla Sadra u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1432/2011.

 


[1] Biharu-l-envar, sv. 23., str. 6.

[2] Isto.

[3] Mustedrek, sv. 2., str. 424.

[4] Mustedrek, sv. 2., str. 417.

[5] Isto.

[6] Falsafi, M.T., 1432/2011., str. 32-33.