O mudrom
O mudrom

O mudrom


Znalac i mudar je onaj ko je isti i kad je zdrav i kad je bolestan, i kad je imućan i kad je siromašan, i u snazi i u slabosti. Jer on zna da se i u bolesti, siromaštvu ili slabosti krije neko dobro. Zato, kad vidiš nekog da silno ljubi imetak i ugled, strahujući da ih ne izgubi, znaj da u takvom nema mudrosti.

Mudar je onaj ko je zadovoljan šta god da mu se desi. Svijet je pun gladnih učenjaka i sitnih budala. Mnogo je moćnika koji, ipak, pate i tuguju, i puno je siromaha koji su, svejedno, bezbrižni i radosni. Posljednje što ćeš naći kod iskrenog vjernika jeste ljubav prema imetku i ugledu.

Ispravnost i dobro ovoga i onoga svijeta jesu u halal zalogaju i druženju s dobrima. Svako zlo i nesreća ovog i onog svijeta su u ishrani haramom i druženju s lošim ljudima. Služi, zato, onoga ko te ne želi okrenuti protiv drugih i nastoj da olakšavaš ljudima koliko je to moguće. To je prava ljudskost i u tome je spas za čovjeka.

 

Izvor: Šejh Azizuddin Nasafi, Savjeti dervišu, www.behar.hr