O odlikama preispitivanja kroz Kur'ān i sunnet (1. dio)
O odlikama preispitivanja kroz Kur'ān i sunnet (1. dio)

O odlikama preispitivanja kroz Kur'ān i sunnet (1. dio)


Ako obratimo pažnju vidjećemo da Kur'ān i sunnet jasno ukazuju na utemeljenost preispitivanja (obračunavanja ili polaganja računa) na Sudnjem danu. Šta više, ova dva izvora govore o iznimnoj preciznosti u tom pogledu, bez obzira o ma kako malenom djelu, riječi ili trenutku se radilo.

Ovo potvrđuje niz kur'ānskih ājeta: 

وَ وُضِعَ الْکِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِ هٰذَا الْکِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً۬ وَ لَا  کَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَاۚ وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًاۗ وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّکَ أَحَدًا

I Knjiga će biti postavljena i vidjećete grješnike prestravljene zbog onog što je u njoj. “Teško nama” – govoriće – “kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!” – i naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.  (Kur'an, El-Kehf:49)

يَوْمَ تَجِدُ کُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَ مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَو أَنَّ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًاۗ وَ يُحَذِّرُکُمُ اللهُ نَفْسَهُۗ وَ اللهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ

Onoga dana kada svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje je uradio i hrđavo djelo koje je učinio – poželjeće da se između njih i njega nalazi udaljenost velika. A Allah vas na Sebe podsjeća i Allah je milostiv prema Svojim robovima. (Kur'an, Āli-Imran:30)

Navedeno potvrđuju i riječi prenesene od Allāhovog Pejgambera, s.a.v.a.:

Svako od vas će razgovarati sa Gospodarom na Sudnjem danu, između Njega i vas neće biti prevodioca, pa će insān gledati ispred sebe – a neće naći ništa osim šta je pripremio, i pogledaće desno – pa neće naći ništa osim šta je pripremio, zatim će pogledati lijevo – kad ono tamo on u vatri. Zato se bojte vatre pa makar sa pola hurme, pa ako ni to ne nađete – onda bar sa lijepom riječju. [1]

Brojnim senedima (lancima prenosilaca) prenijelo se od Allāhovog Poslanika, s.a.v.a., i sljedeće riječi:

Neće se pokrenuti stopala Allāhovog roba na Sudnjem danu sve dok ne bude pitan o četiri stvari: o svome životu – u šta ga je utrošio, o svojoj mladosti – u čemu ju je proveo, o svom imanju: odakle ga je stekao i u šta ga je potrošio, i o (našoj) ljubavi prema Ehlul-Bejtu – Pejġamberovoj porodici. [2]

Već se objelodanilo onima koji istinski vid imaju da za svako dobro ili loše djelo postoji određena količina uticaja (ili traga) u spasenju srca od ropstva dunjāluka i omči strasti, ili količina u udaljenosti duše od svijeta milosti i dubina njene suštine. To je neminovna istina na āhiretu; budući da koprene nestaju, pa je svako u stanju vidjeti pojedinačno težine svojih djela i svoga govora – u dobru ili zlu. Djela su različita shodno stanjima, vaktovima, usmjerenjima, nijjetima i ubjeđenjima, pa možda i za maleno djelo bude kod Allāha nagrada velika. Možda za kratku nāfilu budu veći sevābi od sevāba za farz-namāz.

Nasuprot iskrenosti je širk sa različitim stepenima i nivoima. I svaki šerī'atski obaveznik (mukellef) će vidjeti na Sudnjem danu razvrstane rezultate svojih dobrih i svojih loših djela, i susrešće se sa svim svojim djelima precizno i jasno kao što je u Kur'ānu rečeno:

„… kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!”, i naće upisano ono šta su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.” (Kur'an, El-Kehf:49)

Čovjekova djela su ili korisna ili štetna; ili približavaju ili udaljavaju od Allāha, dž. š., pa onda kada se iznesu različitosti njihove i saberu njihovi iznosi – postigne se konačni račun.

 

Prijevod: mr. Aldin Mustafić

Izvor: šejẖ Ṭāwūs i šejẖ El-Kaf'amī, Preispitivanje duše – dvije risāle

[1] En-Newādir, str. 3., El-Biḥār, 7:183., poglavlje 8., i  El-Mustedrek, 7:167., ḥadīs̱ 7942.

[2] Eṣ-Ṣadūqov El-Emālī, str. 39., medžlis 10., ḥadīs̱ 9., i šejhov El-Emālī, str. 593., medžlis 26., ḥadīs̱ 1., i El-H̱iṣāl, str. 253.