O robe
O robe

O robe

O robe, Gospodara da si zbilja upoznao,

oholost u sebi ne bi njegovao,

da istinski Njega poimaš i shvataš,

niti na tren ne bi se drugom okretao.

(Mevlana, Divani-Šems)