O samoobmanjivanju kratkotrajnim nasladama
O samoobmanjivanju kratkotrajnim nasladama

O samoobmanjivanju kratkotrajnim nasladama

Ej dušo!

Što se tiče mišljenja tvojih – ona su bezumna, a što se tiče pameti tvoje – ona je odsutna, bolesti tvojoj ne nazire se lijeka, a nada tvoja nema kraja do vijeka. I već si se začarala djelima svojim, i zaronila duboko u more napunjeno zlima tvojim. Stoga učini tewbu prije nego ti dođe smrtni čas, i radi smrti rādi prije nego te uzme zadnji oglas.

 

            Kada bude postavljena vaga za mjerenje i suđenje,

                                                            i zaćuti svadljivac i zanijemi govornik,

            i užegu se vatre i rasplamsaju se srdžbe njihove,

                                                            i otvore se vrata njihova i ključanik,

            i prekinu se savezništva svih zālima,

                                                            i budu otkrivene njihove tajne i saveznik.

 

Ej dušo!

Nema sumnje da je On, te‘ālā, garantovao dunjāluk za ispravljanje stanjima tvojim, pa zbog čega si Ga poricala djelima svojim, i počela si se grabiti za dunjāluk pohlepom izbezumljenom i razuzdanom, a udaljila si se od āhireta daljinom uobraženom i bijednom?! E nisu to znakovi onoga koji slijedi Pejġamberov sunnet, ili onoga koji žudi da uđe u džennet.

 

            Pa ova tvoja ljubav je najjači dokaz

                                                            da ti u dubokoj vodi džehla plivaš,

            odeš pa se vratiš u oholost i zabludu,

                                                            i ti se bez prava na Zemlji igraš,

            pa ne slušaj strasti svoje, i boj se Allāha samo,

                                                            možda na Danu sudnjem uspiješ.

Izvor: šejẖ Ṭāwūs i šejẖ El-Kaf'amī, Preispitivanje duše – dvije risāle, 2010., str. 246-247.

Prevod: Aldin i Riham Mustafić