O stvaranju
O stvaranju

O stvaranjuNeka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara pol: u onome što iz zemlje niče, u njima samima,

i u onome što oni ne znaju! I noć im je dokaz: Mi uklanjamo dnevnu svjetlost i oni ostaju u mraku.

 I Sunce se kreće do svoje određene granice, to je odredba Silnoga i Sveznajućeg. 

I Mjesecu smo odredili položaje; i on se uvijek ponovo vraća kao stari savijeni palmin prut. 

 Nit’ Sunce može Mjesec dostići nit’ noć dan prestići, svi oni u svemiru plove.

Dokaz im je i to što potomke njihove u lađama krcatim prevozimo…

Kako oni ne vide da Mi samo zbog njih stoku stvaramo i da oni njome raspolažu kao vlasnici 

i da smo im dali da se njome služe – na nekim jašu, a nekima se hrane, 

 i drugih koristi od nje imaju, i mlijeko, pa zašto nisu zahvalni, 

već pored Allaha druge bogove prihvaćaju u nadi da će im oni na pomoći biti;

oni im, međutim, neće moći pomoći, a oni su njima poslušna vojska…

                                                      ***

Kako čovjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo, i opet je otvoreni protivnik, 

i Nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren, i govori: “Ko će oživiti kosti kad budu truhle?” 

Reci: “Oživiće ih Onaj koji ih je prvi put stvorio; On dobro zna sve što je stvorio,  

Onaj koji vam iz zelenog drveća vatru stvara i vi njome potpaljujete.”

Zar Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar stvoriti njima slične? 

Jeste, On sve stvara i On je Sveznajući;  

kada nešto hoće, On samo za to rekne: “Budi!” – i ono bude.  

Pa neka je hvaljen Onaj u čijoj je ruci vlast nad svim, Njemu ćete se vratiti!

(Ja'sin, 36-41, 71-75, 77-83)