O vrijednostima (fadiletima) Kur'ana
O vrijednostima (fadiletima) Kur'ana

O vrijednostima (fadiletima) Kur'ana

Ebu Hamid El-Gazali


Sallallahu alejhi ve selleme kaže:

Ko bude učio Kur'an, a zatim pomisli da je nekome dato nešto vrijednije od onog što je njemu dato, umanjio je ono što je Allah učinio velikim.[1]

Sallallahu alejhi ve selleme kaže:

Stepen zagovornika kakav ima Kur'an kod Allaha Uzvišenog nema ni vjerovjesnik (nebijj), ni melek niti iko drugi.[2]

Sallallahu alejhi ve selleme kaže:

Da je Kur'an u koži ne bi ga doticala vatra.[3]

Sallallahu alejhi ve selleme kaže:

Najvrijedniji ibadet moga ummeta je učenje Kur'ana.[4]

Takođe, Sallallahu alejhi ve selleme kaže:

Uzvišeni Allah je učio TA-HA i JA-SIN, na hiljadu godina, prije nego je stvorio stvorenja. Kada su meleki čuli Kur'an, rekli su: „Blago li ummetu kojem će se ovo objaviti, blago li prsima koja će ovo nositi i blago li se jezicima koji će ovo izgovarati.“[5]

Sallallahu alejhi ve selleme kaže:

Najbolji od vas su oni koji nauče Kur'an i koji poučavaju njemu.[6]

Sallallahu alejhi ve selleme kaže:

Uzvišeni i Slavljeni Allah kaže: „Koga učenje Kur'ana spriječi od dove Meni i traženja od Mene, dat ću mu najbolju nagradu onih koji mi zahvaljuju.“[7]

Sallallahu alejhi ve selleme kaže:

Trojica će na Sudnjem danu biti na humci crnog miska, neće ih zadesiti nikakav strah i do njih neće stići polaganje računa, sve dok se ne okonča (obračun) među ljudima; čovjek koji je učio Kur'an tražeći Allahovo zadovoljstvo (vedžhullah) i predvodio ljude kao imam, a oni bili zadovoljni sa njim.[8]

Sallallahu alejhi ve selleme kaže:

Učači Kur'ana su Allahova elita i njegovi odličnici.[9]

Sallallahu alejhi ve selleme kaže:

Zaista ljudska srca hrđaju kao što hrđa željezo.

Neko upita:

Kako se ona čiste, Allahov Poslaniče?

Učenjem Kur'ana i sjećanjem na smrt, on odgovori.[10]

Sallallahu alejhi ve selleme kaže:

Uzvišeni Allah više napreže svoj sluh ka učaču Kur'ana od gospodara koji napreže svoj sluh slušajući robinju-pjevačicu.[11]

 

 

Izvor: Imam Ebu Hamid El-Gazali, Tajne učenja Kur'ana, Odbor Islamske zajednice Travnik, Travnik, 1997, prijevod: hafiz Džemail Ibranović, str. 15 – 17.

 

[1] Taberanija.

[2] Abdul-Melik ibn Habib. Taberanija prenosi hadis: Kur'an je zagovornik i onaj čije će se zagovaranje primiti. Muslim prenosi hadis: Učite Kur'an, jer će on na Kijametskom danu doći kao zagovornik za svoga sahibiju (tj. onoga koji ga bude učio).

[3] Tj. u čovjeku, odnosno njegovim prsima, a Allah Uzvišeni najbolje zna. Hadis bilježi Taberani, Ibni Hibban, Ahmed, Darimi i Bejheki.

[4] Ebu Nu'ajm.

[5] Darimija.

[6] Buharija.

[7] Ibni Šahin. Tirmizija prenosi hadis: Koga zaokupi učenje Kur'ana od spominjanja Mene (tj. drugih vidova zikra) ili traženja od Mene, Ja ću mu dati najbolje što dajem onima koji traže.

[8] Tirmizija, sa skoro istim tekstom kao i imami Gazalija. Hadis u cijelosti glasi: Trojica će na Sudnjem danu biti na humci crnog miska, neće ih zadesiti nikakav strah i do njih neće stići polaganje računa, sve dok se ne okonča među ljudima; čovjek koji je učio Kur'an tražeći Allahovo zadovoljstvo (vedžhullah) i predvodio ljude kao imam, a oni bili zadovoljni sa njim; čovjek koji je muezinio u nekoj džamiji i pozivao Allahu Uzvišenom tražeći Allahovo zadovoljstvo (vedžhullah); i čovjek koji je bio iskušan sticanjem nafake (rizk) na dunjaluku, ali ga to nije pomelo od ahiretskog posla.

[9] Nesaija.

[10] Bejheki.

[11] Ibni Hibban.