Obilazak bolesnika
Obilazak bolesnika

Obilazak bolesnika


Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Čovjek koji obilazi bolesnika hodi kroz milost Božiju.”[1]

“Uzvišeni Allah će na Sudnjem danu reći: ‘O sine Ademov, razbolio Sam se, ali Me ti nisi obišao.’ Upitat će: ‘O Gospodaru moj, kako da Te obiđem, pa Ti Si Gospodar svjetova?!’ Reći će: ‘Zar nisi znao da je taj i taj Moj rob bio bolestan, a ti ga nisi obišao!? Zar nisi znao da ćeš – kada ga odeš obići – Mene naći kod njega!?’”[2]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

“Ko obiđe bolesnika, slijedi ga sedamdeset hiljada meleka, mole za oprost njegovih grijeha sve dok se ne vrati kući.”[3]

Pravila obilaska

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Najbolji obilazak je onaj koji je najlakši.”[4]

“Obilazite bolesne i ispraćajte dženaze, podsje­ćat će vas to na Ahiret.”[5]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“Zaista je najnagrađeniji obilazak kod Allaha, dž.š., onaj kada se kratko ostane kod bolesnog, osim ako bolesnik želi i traži da se ostane duže.”[6]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

“Trajanje posjete kod bolesnika je koliko dojenje devčeta ili muženje deve.”[7]

“Potpun obilazak bolesnog je da mu staviš ruku na nadlakticu i da brzo odeš od njega jer su posjete glupih ljudi bolesniku teže od vlastite boli.”[8]

Jedan od prijatelja imama Sadika, mir s njim, kaže: “Jedan čovjek se razbolio i nas nekoliko bolesnikovih prijatelja zaputili smo se da ga posjetimo. Na putu smo sreli imama Sadika, mir s njim. Upitao nas je gdje smo pošli. Rekli smo da želimo posjetiti tog čovjeka. On nas zaustavi i upita: ‘Ima li iko od vas jabuku, dunju, limun, malo mirisa ili komadić aloje?’ Odgovorismo da nemamo ništa od tog. On reče: ‘Ipak znajte da se bolesnik smiri kada mu se nešto donese.’”[9]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 4, (s arapskog preveo Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 65-66.

[1] Kenzu-l-‘ummal, 25141.

[2] Et-Tergibu ve-t-terhib, 4/317/3.

[3] El-Kafi, 3/120/2.

[4] Kenzu-l-‘ummal, 25139.

[5] Isto, 25143.

[6] El-Kafi, 3/118/6.

[7] Isto, 3/118/2.

[8] Isto, 3/118/4.

[9] Isto, 3/118/3.