Od sutra počinjem da učim!
Od sutra počinjem da učim!

Od sutra počinjem da učim!

Od sutra počinjem da učim je najčešća rečenica, a i misao mladih koji pohađaju školu ili studiraju. Iza ove misli stoji problem kako uopšte započeti učenje. A samo učenje doživaljavaju kao jako teško i dosadno, da im oduzima puno vremena, a da izostanu rezultati. U osnovi svega stoji motivacija kao problem ili kao rješenje.

Ne postoji univerzalni recept sa kojim bi se spriječio pad ili gubitak motivacije, niti motivisanje uopšte. Ono što možemo da uradimo, kako bi preduhitrili pojavu ovog problema je sticanje radnih navika od prvog razreda. Ovdje ćemo pomenuti par prijedloga koji mogu olakšati i pospješiti učenje.

  • MJESTO ZA UČENJE – potrudite se da uvijek učite na istom mjestu. Važno je stvoriti naviku učenja na određenom mjestu, ne samo zato što ćete na tom mjestu imati sve što vam je potrebno za učenje (sto, pisaći pribor, knjige i sl.) već će vam to biti i podsjetnik da ste zapravo na svom radnom mjestu, na svom poslu. Pri ovom morate maći sve što vam odvraća pažnju.
  • PLANIRAJTE – Važno je planirati učenje. Potrebno je razmotriti gradivo koje trebate naučiti i rasporediti ga u vremenu koje vam je na raspolaganju za učenje. Plan treba biti realan/moguć, tj. osoba koja ga je postavila treba imati vještine i sposobnosti da ga provede.
  • POSTAVLJANJE CILJA – Nakon što ste napravili plan, treba postaviti jasne ciljeve – npr. naučiti određene lekcije za određeno vrijeme, a pri tom naučiti znači – znati prepričati ili odgovoriti na pitanja koja se nalaze na kraju lekcije/poglavlja. Ciljevi trebaju biti konkretni/specifični, jasni/mjerljivi, realni/mogući, prihvatljivi i ograničeni u vremenu.
  • ORGANIZUJTE GRADIVO – Kada sagledamo gradivo koje treba da savladamo potrebno je da napravimo plan kojim redosljedom ćemo učiti lekcije. Neki stručnjaci predlažu da je najbolje početi sa učenjem lekcija koje nam izgledaju zanimljivo, a onda postepeno prelaziti na druge lekcije.
  • NE PREPLIĆITE ZADATKE, UČITE IH POSTEPENO – Nemojte sebi zadavati više zadataka istovremeno. Krenite prvo sa jednim zadatkom/lekcijom i dok ne usvojite taj zadatak – ne prelazite na drugi.
  • UČITE SA DRUGARIMA – ukoliko neku lekciju ne razumijete ili je teško savladavate, najbolje je da potražite pomoć od drugara. Vršnjaci najbolje mogu da objasne i približe lekcije koje treba naučiti.

Ovo su samo neki od savjeta kojih se treba pridržavati za efikasnije učenje. Takođe, bitno je imati u vidu da trajanje školskog časa nije bez razloga 45 min. Stručnjaci govore da je potrebno 15 minuta da bi se organizam pripremio za učenje, a onda narednih pola sata je koncentracija na potrebnom nivou. Takođe, treba napraviti plan da se uče dva različita predmeta/sadržaja jedan za drugim. Na taj način se uči nova materija dok se odmarate od učenja predhodne (npr. treba učiti matematiku, pa zatim neki od jezika ili istoriju… ).

 

Autor: Sanja Obradović, dipl.psiholog

Izvor: roditelji.me