Odgoda plaćanja
Odgoda plaćanja

Odgoda plaćanja

Jedne večeri hodžina žena vidje kako njen suprug uzrujano hoda gore-dole po trijemu.

 „Šta ti je?“, upita ga.

„Prošlog mjeseca sam posudio sto dinara od našeg komšije i obećao sam da ću vratiti novac posljednjeg dana ovog mjeseca“, objasni hodža. „Sutra je zadnji dan, a ja nemam novac. Ne znam šta da radim.“

„Šta se tu ima raditi!“, povika žena. „Idi i reci mu da ne možeš platiti!“

Hodža posluša ženin savjet.

Kada se vratio iz komšijine kuće izgledao je opušteno i sretno.

„Kako je primio vijest?“, upita žena.

„Pa, dobro“, odgovori hodža. „Sada on hoda gore-dole po trijemu.“

Izvor: english-for-students.com

Prevod: A. Kadrija