Odgoj i okruženje
Odgoj i okruženje

Odgoj i okruženje

Autor: Nejra Krečo


Dijete koje se rodi od čestitih roditelja ima već povoljan i pripremljen teren za dobre osobine. Ipak ukoliko se to dijete stavi u lošu sredinu i ako ga odgajaju nemoralni odgajatelji, vremenom će to dijete postati loše jer se njegove naslijeđene osobine nikada neće moći oduprijeti učincima lošeg odgoja.

Također i ako se djeca koja dolaze od pokvarenih roditelja stave u dobru sredinu sa dobrim odgajateljima to dijete će postati dobro i moralno. Dakle kakve god bile nasljedne osobine, osoba putem odgoja postaje dobra i moralna ili loša i nemoralna.

Odgojne osobine toliko su jake da mogu nadvladati cijeli sistem naslijeđenih osobina. Imam Ali, mir neka je na njega, kaže:

Navika je druga ljudska priroda [1]

Poslanici žele ispravnim odgojem postepeno odstraniti neispravne potencijale i loše sklonosti djece koja su na ovaj svijet došla od loših i pokvarenih roditelja i koja su genetski od njih naslijedila sklonost ka lošim i nepoćudnim osobinama žele uz pomoć korisnih poučavanja i vježbi u njima oživjeti vrline i čistoću u obliku druge prirode i žele ih u konačnici dovesti do sreće i savršenstva. Ovaj postupak je i sa stanovišta vjere i sa stanovišta nauke moguć i ostvariv. 

Čovjek bez obrazovanja i odgoja nikada neće dostići do savršenstva koje dolikuje ljudskom biću. Ispravan odgoj je onaj koji je usklađen sa stvarnom suštinom i čovjekovom iskonskom prirodom. Da bi postigao takav odgoj odgajatelj mora:

1)      Poznavati sve zbiljske zahtjeve i prirodne sklonosti čovjeka

2)      Te zahtjeve i sklonosti za vrijeme odgoja mora unaprijediti i zadovoljiti.

Mnogo predaja nam govori o nužnosti i vrijednosti samospoznaje, pa tako Imam Ali, mir na nj.,  kaže:

Ko je spoznao sebe, postigao je najveći nivo znanja i spoznaje.  

Dakle osnov i temelj ljudske sreće su u samospoznaji. Ko ne spozna sebe, taj nikada neće dostići visoke nivoe znanja i vjerovanja koji dolikuju čovjeku.

   1. [1] Mohammed Fathali, Hani. (2017.) Temelji islamske etike 2. Sarajevo: fondacija Mulla Sadra u BiH