Odlike razumnog
Odlike razumnog

Odlike razumnog

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

„Odlika razumnog je da se strpi na neuko ponašanje prema njemu; da oprosti onome ko mu je nanio nepravdu; da bude skroman prema podređenim; da pretekne onoga ispred sebe u traženju dobra; kada želi govoriti, da razmisli, pa ukoliko bude dobro, pričat će i okoristiti se, a ukoliko bude loše,  šutjet će i spasiti se; kada se susretne sa smutnjom, utjecat će se Allahu i zadržat će svoju ruku i jezik; kada vidi vrlinu, zgrabit će je; ne napušta ga stid; od njega ne dolazi pohlepa. To je deset odlika po kojima se prepoznaje razuman čovjek.“

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, sažetak zbirke hadisa, prijevod: Ertan Basrik, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2007, str. 114.