Održavanje 20-ete jubilarne Konferencije SRCEM DO MIRA u Kozarcu kod Prijedora
Održavanje 20-ete jubilarne Konferencije SRCEM DO MIRA u Kozarcu kod Prijedora

Održavanje 20-ete jubilarne Konferencije SRCEM DO MIRA u Kozarcu kod Prijedora

Članice Asocijacije MAJKA I DIJETE iz Sarajeva su prisustvovale 20-toj jubilarnoj Konferenciji SRCEM DO MIRA za  Bosnu  i Hercegovinu, koja se održala u Kozarcu, od   24 – 26.05.2013. godine. 

Učesnici Konferencije iz drugih zemalja svijeta su svoju aktivnost započeli već 20.05.2013. godina, idući  putem  kojim su prošle Prve učesnice krajem  maja 1994. godine (Zagreb, Split, Međugorje, Mostar, Jablanica, Sarajevo, Kozarac, Srebrenica, Zagreb).

Njen rad  je usmjeren ka sagledavanju ukupnih rezultata rada Konferencije, odavanju poštovanja nevino ubijenim ljudima na regiji opštine Prijedor, a posebno ubijenih žena i djece, iznalaženje rješenja za normalizaciju tokova života u otklanjanju kontinuiranog kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, a što bi ujedno ojačalo i održivi ostanak ljudi u lokalnoj zajednici.

Početkom septembra 1993. godine, pokrenuta je Inicijatva za MIR, a potaknuta ženama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Na osnovu svjedočenja o događajima i patnjama mnogih ljudi, a prije svega žena i djece, kao npr. u Vukovaru (Hrvatska), Prijedoru, Sarajevu  i  Mostaru (BiH), planiran je program rada. 

Učesnice Prve  Konferencije SRCEM DO MIRA u BiH  (njih oko 100) su prešle most na Neretvi, da uđu u istočni Mostar iz zapadnog  Mostara 23.05.1994. godine, i ušle u opkoljeno  Sarajevo 26.04.1994. godine, gdje je održana Prva  Konferencija SRCEM DO MIRA za Bosnu i Hercegovinu. Nakon toga je održano još 18. Konferencija  koje su postale tradicionalne i koje su se održavale u isto vrijeme.

Mjesta održavanja  su: Sarajevo, Mostar,  Bihać, Sanski Most , Kozarac, Prijedor  i Srebrenica.

—————————————————————————————————————–

Maintenance of the 20th anniversary conference  THROUGH HEART TO PEACE in Kozarac near Prijedor

Members of the Association MOTHER AND CHILD from Sarajevo attended the 20 th anniversary conference THROUGH HEART TO PEACE in Bosnia and Herzegovina, which was held in Kozarac during period from 24th May 2013 till 26th May 2013.

Conference participants from other countries around the world have already started their activities on May 5th, 2013, going by way that the first participants passed in late May 1994 (Zagreb, Split, Medjugorje, Mostar, Jablanica, Sarajevo, Kozarac, Srebrenica and Zagreb).

Its work is focused on observing the overall results of the Conference, paying tribute to the innocent people killed in the municipality of Prijedor region, especially women and children, finding solutions for the normalization of life flows in the elimination of continuous violations of human rights in Bosnia and Herzegovina, which would strengthen the sustainable staying of  people in the local community.

In early September 1993, the Initiative for Peace was launched by women from Bosnia and Herzegovina and Croatia. Based on the testimonies about the events and sufferings of many people, primarily women and children from Vukovar (Croatia), Prijedor, Sarajevo and Mostar (Bosnia and Herzegovina), the work programme was planned.

The participants of the First Conference THROUGH HEART TO PEACE in Bosnia and Herzegovina (about 100 of them) crossed the bridge over the Neretva River and entered the east Mostar from the west Mostar on May 23rd, 1994; and also entered the besieged Sarajevo on April 26th, 1994, where the First Conference THROUGH HEART TO PEACE for Bosnia and Herzegovina was held. After that date, another eighteen conferences were held and the Conference has become traditional one.  Conference venues are: Sarajevo, Mostar, Bihac, Sanski Most, Kozarac, Prijedor and Srebrenica.   

    

وَلا تَقولوا لِمَن يُقتَلُ فى سَبيلِ اللَّـهِ أَموٰتٌ ۚ بَل أَحياءٌ وَلـٰكِن لا تَشعُر‌ونَ

I ne recite za one koji su na Allahovu putu poginuli: “Mrtvi su!” Ne, oni su živi, ali vi to ne znate!

[Bekara, 154.]