Ogledalo soli
Ogledalo soli

Ogledalo soli

Najveće ogledalo na svetu

Sa 12.000 kvadratnih kilometara Uiuni (Tunupa) je najveća pustinja soli na svetu. Nalazi se na nadmorskoj visini od 3.650 metara u Boliviji na visoravni Anda.

Kada je prekrivena vodom pretvara se u jedno od najvećih ogledala na svetu.

Postoji 11 slojeva soli čija debljina varira između dva i deset metara. Kora na površini ima debljinu od deset metara a dubina soli je 120 metara.

Pretpostavlja se da pustinja sadrži oko 10 milijardi tona soli od kojih se 25 miliona tona godišnje iskorišćava.

So se proizvodi na tradicionalan način grupisanjem u gomile iz kojih voda isparava tako da je olakšan transport.

Blokovi soli koriste se za izgradnju “slanih” hotela.