Okus je isti
Okus je isti

Okus je isti

Neka djeca ugledaše Nasrudina kao se vraća iz vinograda sa magarcem na kojem su se nalazile dvije korpe pune grožđa. Okupiše se oko njega i zatražiše da im da grožđa da probaju kakvog je okusa. Nasrudin uze jedan grozd i svakom djetetu dade po jedno zrno.

„Imaš toliko grožđa, a daješ nam tako malo“, zacviliše djeca.

„Ne postoji razlika u okusu bilo da kušate mnogo ili malo. Okus je isti“, reče Nasrudin i nastavi svoj put.

 

 

Izvor: en.wikipedia.org

Prevod: A. Kadrija