Omogućavanje zaposlenja i pružanje sredstava za rad
Omogućavanje zaposlenja i pružanje sredstava za rad

Omogućavanje zaposlenja i pružanje sredstava za rad

Jedan od najvažnijih puteva zadovoljavanja potreba ljudi I pružanja podrške osobama koje imaju potrebe jeste stvaranje pretpostavke za zapošljavanje i davanje sredstava za rad.

Stvaranje pretpostavki za zapošljavanje jača fizičku snagu i intelektualni razvoj pojedinaca, jer svaki pojedinac samostalno postepeno rješava sve svoje potrebe i svakodnevno ulaže napor da bi se razvijao i napredovao.

Upravo zbog toga je Uzvišeni Bog dao čovjeku moć da se koristi svim onim što se nalazi na nebu i Zemlji i poziva ga da uloži što veći trud i napor,
kao što možemo pročitati iz narednog kur’anskog ajeta: Allah je Onaj Koji vam je potčinio more kako bi lađe, voljom Njegovom, po njemu plovile, da biste mogli da tražite blagodati Njegove i da biste bili zahvalni. I potčinio vam je sve što je na Nebesima i što je na Zemlji.

To su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.
Poslanici i dobrohotni članovi ljudske zajednice slijede ovu Božiju metodu i ostale ljude pozivaju da ulažu trud i napor kako bi vlastitim zalaganjem zadovoljili svoje potrebe I bili neovisni o neprijateljima, baš onako kako je Zu-l-Karnejn rekao jednoj skupini ljudi:

“Nego, samo vi pomozite meni što više možete, i ja ću između vas i njih zid podići. Donesite mi velike komade gvožđa!” I kad on izravna dvije strane brda, reče: “Pušite!” A kad ga usija, reče: “Donesite mi rastopljen mjed da ga zalijem”, i tako oni nisu mogli ni da pređu niti su mogli da ga prokopaju.

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 194.-195.