Opasnost dunjaluka
Opasnost dunjaluka

Opasnost dunjaluka

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, Koji je upoznao Svoje robove sa belajima i opasnostima ovoga svijeta, pokazao im mnoge zamke dunjaluka i njegovu suštinu. Neka je salavat i selam na Muhammeda, a.s., koji je dobro upoznao ovaj svijet i dao mu najbolju definiciju rekavši: „Dunjaluk je zatvor za mu'mina, a Džennet za kafira.“[1]

Svaki musliman treba biti svjestan ovih velikih riječi – da se nalazi u kući belaja, briga, ispita, iskušenja, svađe, bolesti, nesmirenosti i da uopće ne treba razmišljati o uživanju, provodu i rahatluku, jer to njemu ovdje nije stvoreno. Bude li hrlio da to ostvari, umorit će se. Mu'min je ovdje samo da se bori, da popravlja međuljudske odnose, da se zalaže, trudi, saburi i da bude ustrajan, a sve to radi ispunjenja obećanja datog Allahu, dž.š. To je jedini ključ kojim se može izići iz kuće belaja i kojim se mogu otvoriti vrata Vječne kuće, gdje je vječno zadovoljstvo i rahatluk.

Imam el-Gazali je rekao: „Ovaj svijet je Allahov neprijatelj, neprijatelj je Allahovim iskrenim robovima i neprijatelj je Allahovim neprijateljima.“

Čudno, zar ne? Kako to razumijeti? Gazali nam pojašnjava: „Dunjaluk je Allahov neprijatelj zato što je on mnogim Allahovim robovima presjekao put do Istine. I neprijatelj je Allahovim robovima zato što im je svojim kratkotrajnim uživanjima u ljepotama i ukrasima zadao gorčinu strpljenja u uskraćivanju svega toga. I treće, kako će ovaj svijet biti neprijatelj nevjernicima? Zato što ih je ovaj varalica svojim zamkama postepeno bacao u nevjerstvo. Udicom svoje prividne ljepote, prigrlio ih je sebi. Nevjernici povjerovaše u njeg’, zavolješe ga i učiniše ga svojim životnim ciljem. A nisu svjesni da će im on spriječiti vječnu sreću.“

Uzvišeni Allah veli: A ovi (tj. nevjernici) doista vole život na ovom svijetu, a ništa ih se ne tiče Dan tegobni koji ih čeka. (Ed-Dehr, 27)

Eto šta ljepote ovoga svijeta uradiše od njih – učiniše ih slijepim i gluhim; zato ne vide i ne čuju ljepotu istine. A Allah iz Svoje milosti upozorava i vjernike i nevjernike pa kaže:

O ljudi, bojte se Gospodara svoga i strahujte od Dana kad roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete imalo svom roditelju pomoći! Allahova prjetnja je istinita, pa neka vas nikako život na ovome svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šejtan ne pokoleba. (Lukman, 33)

Drugim riječima, ne dozvolite da vas bezvrijedni život zavede od osnovne vaše zadaće koju ste dobili. Ovaj svijet i sve što je na njemu ionako je nama potčinjeno, samo ako se Allahu posvetimo.

Muhammed, s.a.v.s., jedne prilike je sa mimbere rekao:

„Zaista su mi dati ključevi riznica Zemlje. Tako mi Allaha, ne bojim se za vas da ćete pripisivati Allahu druga poslije mene, već se bojim da ćete se takmičiti u gomilanju dunjaluka i njegovih prolaznih dobara, pa da vas zavede od vjere.“[2]

U drugoj predaji je rečeno:

„Ne bojim se da nećete naći pravi put, već se bojim da vas dunjaluk ne obuzme, pa da se zbog njega međusobno svađate.“[3]

I ovo je istina koju mi svaki dan gledamo, slušamo i doživljavamo. Malo da je ko ostao ‘zdrav’, da se nije posvađao radi dunjaluka. Ne umijemo s imetkom zato što nam je on cilj, a vjera marginalna. Čim neko dođe do para, uzobijesti se i povampiri i nikog ne gleda zato što mu je imetak u srcu, a ne u džepu. A kod pravih Allahovih robova imetak je bio sredstvo, a ne cilj. Zato su osvajali ljudska srca i oslobađali gradove.

Završit ćemo hadisom u kome Poslanik kaže:

„Dunjaluk je kuća beskućniku, imetak duševnoj bijedi. Gomila ga onaj ko pameti nema. Zbog njega se zavađa ko znanja nema. Na njemu zavidi ko razuma nema. Njemu hrli ko ubjeđenja nema.“[4]

Molimo Allaha, dž.š., da nam ovaj svijet bude jahalica za Džennet. Amin!

(Ali-pašina džamija, 31. avgust 2001)

Izvor: Sulejman Bugari, Vratimo se Gospodaru, Connectum, Sarajevo, 2005, str. 151-153.[1] Muslim, Ahmed, Tirmizija, Ibn Madže

[2] Buharija, Muslim

[3] Ibn Ebi Dunja

[4] Ahmed, Bejhekija