Oprosni hadž
Oprosni hadž

Oprosni hadž

Žarko sunce s vedrog neba Arabiju svjetlom kupa

I na nebu i na zemlji svečana je atmosfera

Neviđena do tad vojska bijelih ihrama stupa

Sa istoka i zapada i sa juga i sjevera

Svi su pošli na Arefat s toplom nadom i velikom

Željom da se još jedanput sretnu s Božijim Poslanikom.

 

Tvrda zemlja, vrelo sunce, ali miris sa svih strana

Kud god gledaš s Arefata, svud se ljeska more bijelo

Jer tu preko sto hiljada u ihramim’ muslimana

Stoji kao jedan čovjek, diše kao jedno tijelo

Više nego ikad prije svako od njih sada shvaća

Da su muslimani jedno i da su svi prava braća!

 

Tu u živom moru ljudi što čekaju da Ga čuju

Održ'o je Resul govor – svoju Hutbu oproštajnu

I iznio sve principe koje treba da poštuju

Muslimani ako žele budućnost k'o prošlost sjajnu

Pravi put je pokazao sasvim jasno cijelom svijetu

Pravi put što vodi sreći ovdje i na Ahiretu.

 

I još jedan, vrlo važan, događaj se tada zbio:

Objava je zadnja stigla Muhammedu toga dana

Kojom Allah saopćava da je svijetu objavio

Sve što treba objaviti, i da je Din muslimana

Uzvišena vjera islam – Allahova vjera sveta

Vjera Božijih blagodati i sreće na oba svijeta.

Ešref Kovačević