Origami
Origami

Origami

Origami (jap. oru = savijanje, kami = papir) je tradicionalna japanska vještina kreiranja modela od papira. Obično se koristi kvadrat, ali postoji veliki broj modela koji se radi od drugačijih oblika papira – pravougaonika, trougla itd. Origami modeli mogu biti vrlo jednostavni, ali i izuzetno složeni. Neki od njih djeluju poput pravih umjetničkih djela.

Origami je pravi procvat doživio u Japanu, gdje se tretira kao nacionalna umjetnost. Pored Japana, ova vještina se pojavila i u drugim dijelovima svijeta. U Španiji ova vještina je poznata pod imenom “papiroflexia”.

Origami se obično radi od papira, iako se mogu koristiti i drugačiji materijali. Za izradu origamija koriste se razne vrste papira – obični papir, folija, papir za umotavanje, hamer itd. Postoji i poseban papir za origami, koji je najčešće dvobojan i već isječen u oblik kvadrata. U Japanu se često koristi vaši – specijalan papir, čvršće strukture, napravljen od pulpe dobivene iz kore nekoliko karakterističnih drvenastih vrsta koje rastu u Japanu.

Pokušajte napraviti neke od jednostavnijih origami modela!

–  Glava psa

–  Kit 

–  Kamion 

–  Košulja 

–  Riba