Orijentacija pomoću sata
Orijentacija pomoću sata

Orijentacija pomoću sata

Orijentacija je snalaženje u prostoru – određivanje mjesta na površini Zemlje (stajne tačke) na kojoj se promatrač nalazi. Riječ orijentacija potiče iz francuske riječi orienter, prema latinskom oriens, u značenju smjer prema istoku.

Geografska orijentacija predstavlja utvrđivanje glavnih strana svijeta. To se može raditi pomoću instrumenata (kompas), nebeskih tijela i pojava, oznaka na zemljištu, ali i sata sa kazaljkama.

Kako to učiniti ?

Sunce prividno obilazi oko Zemlje za 24 sata, a mala kazaljka sata za isto vrijeme načini 2 kruga. Mala kazaljka usmjeri se prema Suncu, to će nam biti jedna stranica ugla. Druga stranica će biti pravac iz centra sata kroz oznaku za 12 sati. Simetrala tog kuta pokazivat će smjer prema jugu ako je promatrač na sjevernoj polutki Zemlje, odnosno prema sjeveru ako je promatrač na južnoj polutki. Ako se orijentacija vrši tokom ljetnjeg računanja vremena, umjesto 12, uzima se 1 sat kao druga stranica ugla.