Osam stvari dovoljnih za svaki uspjeh
Osam stvari dovoljnih za svaki uspjeh

Osam stvari dovoljnih za svaki uspjeh

Pitao je jedan učenjak jednog od svojih studenata:

– “Već duže vrijeme si sa mnom proveo i šta si naučio?”

Na to je učenik odgovorio:

– “Naučio sam osam stvari:

1. Gledam na stvaranje ovako: svako ima neku voljenu osobu. Kad se u kabur spusti, ostavi tu osobu. Zato su moja dobra djela moja voljena osoba, i oni će sa mnom u kabur biti spušteni.

2. Sjetim se Allahovih riječi: A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao, Džennet će boravište biti sigurno.. (An-Nazi’ât: 40) Borio sam se protiv svoje čežnje tako da Allahu mogu robovati.

3. Vidio sam da kada neko nešto vrijedno kod sebe ima, on to čuva. Onda sam pomislio na ajet: Ono što je u vas – prolazno je, a ono što je u Allaha – vječno je… (An–Nahl: 96) Tako da sam posvetio sve vrijedno što imam Njemu, da bi kod Njega za mene sačuvano bilo.

4. Vidio sam kako narod traži bogatstvo, čast i poziciju i ništa mi to vrijedno nije bilo. Onda sam se sjetio Allahovih s.v.t. riječi: Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa. (Al-Hudžurat: 13) Tako da sam se trudio da budem svjestan Allaha i da budem plemenit u Njegovim očima.

5. Vidio sam kako je narod ljubomoran jedan prema drugom pa sam se sjetio ajeta: Mi im dajemo sve što im je potrebno za život na ovom svijetu. (Az-Zuhruf: 32) Tako da sam ljubomoru ostavio.

6. Vidio sam kako su ljudi neprijatelji jedni drugima pa sam pomislio na ajet: Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! (Fatir: 6) Tako da sam napustio neprijateljstvo i uzeo šejtana kao ličnog neprijatelja.

7. Vidio sam kako ljudi sami sebe ponižavaju u potrazi za opskrbom i sjetio sam se ajeta: Na Zemlji nema nijednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. ( Hud: 6) Tako da sam se zabavio odgovornošću prema Njemu i ostavio sam svoju imovinu kod Njega.

8. Vidio sam ljude kako se oslanjaju na svoje stvari, zgrade i zdravlje i pomislio sam na ajet: I opskrbit će ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. (At-Talaq: 3) I zato se uzdam samo u Allaha.”

Izvor: https://akos.ba/osam-stvari-dovoljnih-za-svaki-uspjeh/