Osjećaj neovisnosti i samostalnosti
Osjećaj neovisnosti i samostalnosti

Osjećaj neovisnosti i samostalnosti


Da bi roditelji uspješno mogli obaviti svoju dužnost odgoja i da bi dijete odgojili tako da bez pritisaka i prijetnji teži dobru i izbjegava ono što ne valja, potrebno je da u djetetu osnaže ličnost i da ga poštuju. Dakle, djecu trebaju tako odgojiti da vjeruju da su ona samostalna bića i cijenjene i poštovane osobe u svojoj porodici.

Za odgajatelje i roditelje dovoljno je da iskažu poštovanje prema složenom i nepoznatom svijetu zvanom “dijete” te da ne donose nasumične, neutemeljene sudove o ovom složenom svijetu. Pokrete djeteta treba tumačiti na osnovu njegovih vlastitih motiva i pobuda, a ne na osnovu motiva roditelja. Na taj način roditelji će pokazati veću tolerantnost, i kroz uzajamno razumijevanje, koje će se razviti kod djeteta, pridobit će njegovu ljubav i povjerenje.

Ovo ne znači da dijete treba “zapustiti” i da treba njegovim čudnim željama povlađivati ili mu dopustiti da radi nepoćudne stvari. Ali, kada dijete osjeti da su roditelji shvatili njegovo stanje i njegove težnje, ono neće pribjegavati zloupotrebi svoje snage i poznavat će svoja i roditeljska prava. Kada dijete podučite pravilima i normama lijepog ponašanja i zakonima društvene učtivosti i običaja, ono će osjećati da ti običaji, ne ograničavajući njegove slobode i samostalnost, olakšavaju njegovu vezu sa okolinom. Ono će tada s punom voljom poštovati ta pravila. Kada se njemu iskaže poštovanje, i ono će uzvratiti poštovanjem.

Ukoliko ga, kada vam ono otkrije svoje misli, ne budete ismijavali i ne budete ga svako malo upozoravali: Ne čini ovo!, Ne čini ono!, dijete tada neće imati razloga za neposlušnost i vrlo rijetko će se dešavati da ne izvrši vaše zapovijedi.

Upravo posredstvom ovoga reda dijete će iskazivati poštovanje drugima, a i samo će sebe u očima drugih činiti poštovanim, jer će sa svima imati dobre odnose i svima će davati njihova prava da bi moglo tražiti svoja prava.[1]

Roditelji koji se uvijek drže preporuka hadisa: “Poštujte svoju djecu i uljepšajte svoje ponašanje!”, i koji naredbe Poslanika islama provode u životu, mogu odgojiti plemenitu i dostojanstvenu djecu i doprinijeti da ona imaju ispravan govor i valjano ponašanje.

 

Izvor: Muhammed Taqi Falsafi, Dijete, nasljeđe i odgoj, svezak 2., Fondacija „Mulla Sadra“ u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2011., str. 55-56.

[1] Će midanam (Terbijate etfal došvar), str. 51.