Osmi mart, istorija jednog “praznika”
Osmi mart, istorija jednog “praznika”

Osmi mart, istorija jednog “praznika”

Autori: Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević


Izvesnom deformacijom tradicija, 8. mart, Dan žena, veoma se približio danima čija je simbolička vrednost gotovo oprečna njegovoj – Danu majki i Danu zaljubljenih. Iako su bez sumnje mnoge žene ujedno i majke i/ili zaljubljene žene, istorije ustanovljenja ovih datuma retko su se ukrštale. Dakle, najpre zbog toga, ali i zato što je među samim ženama postalo pitanje dostojanstva s prezirom odbacivati Dan žena, treba se ponovo vratiti razmotavanju jednovekovne istorije 8. marta.

U svih šest država koje su postojale na teritoriji Srbije – kraljevini Srbiji, kraljevini Jugoslaviji, FNRJ, SFRJ, SRJ i, konačno, republici Srbiji – postojale su žene za koje bi prepoznavanje takvog dana bilo važno. Danas njih zbirno možemo nazvati feministkinjama, iako je upitno da li su i one sebe tako nazivale u vremenima u kojima su živele i delovale. Bilo kako bilo, u poslednje dve decenije, Dan žena ima priznato mesto u feminističkom pokretu Srbije. Dovoljno je za početak pomenuti da je prva aktivistička grupa, SOS telefon, počela s radom upravo na taj datum 1990. godine, kao i prva teorijska grupa, Centar za ženske studije i komunikaciju, samo dve godine kasnije.

 

[issuu viewmode=presentation layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml backgroundcolor=CCCCCC showflipbtn=true documentid=130308122255-a6f8027ac40c4977a72d601fb68b1704 docname=01_zaharijevic_loncarevic-osmi_mart username=amimari loadinginfotext=8.mart showhtmllink=true tag=edukacija width=600 height=750 unit=px]

Izvor: http://www.academia.edu/1472579/Osmi_mart_istorija_jednog_praznika_