Osvrt na egzistencijalne dimenzije hazreti Fatime az-Zehre, mir s njom
Osvrt na egzistencijalne dimenzije hazreti Fatime az-Zehre, mir s njom

Osvrt na egzistencijalne dimenzije hazreti Fatime az-Zehre, mir s njom


Život vjerskih velikana, Bogu bliskih ljudi, je u cijelosti pouka. Život svakog od njih je jedna velika knjiga beskrajnih prostranstava spoznaje koju naš um i naša svijest nisu u stanju u potpunosti obujmiti. Život hazreti Zehre, ispunjen usponima i teškoćama, kao i život njenog časnog oca, njenog velikog supruga i njene cijenjene djece, primjer je najuzvišenijih duhovnih stremljenja i uznesenja. Osvrnemo li se na egzistencijalne dimenzije hazreti Zehre, mir s njom, ono što će nam prvo privući pažnju je svakako dimenzija njene ličnosti.

Karakterne osobine ličnosti odraz su njenog cilja. Što je cilj vrjedniji i uzvišeniji, to će i vrijednost čovjekove ličnosti biti veća. Ukoliko je čovjekov cilj ovaj svijet, s krajem ovog svijeta i njegov cilj nestaje. Ali ako mu cilj bude Bog, on nikada neće nestati i iščeznuti.

Sve što je na Zemlji prolazno je, ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti. (Ar-Rahman, 26–27)

Tri su stvari koje određuju čovjekov cilj:

a) Vjera i njegova racionalnost

b) Ćudoređe i svojstva njegove duše

c) Djela i društvene relacije

Vodeći se ovim kur'anskim mjerilima upoznajmo hazreti Fatimu.

Hazreti Fatima bila je kćerka Božijeg Poslanika, s.a.v.a., supruga hazreti Alija i majka Hasana i Husejna i to su počasti koje joj pripadaju. Međutim, njen odnos prema Bogu i veza njena srca sa svetom Biti, tj. Uzvišenim Bogom, je ta koja je oblikovala njenu ličnost. Stoga ne čudi činjenica da je hazreti Fatima postala uzorom ženama muslimankama, pa čak i ženama koje ne slijede islam.

Kroz dimenziju ibadeta vidimo da je cijeli život hazreti Zehre, svi njeni pokreti, rad i djelovanje, odnos prema porodici, mužu i djeci, zapravo cijeli njen život bio je robovanje Bogu Uzvišenom. Božije zadovoljstvo je bila njena misao vodilja. Svakim svojim postupkom, svakom svojom mišlju stremila je Božijoj nagradi i Njegovom zadovoljstvu.

Hazreti Zehra kao supruga i domaćica

Napredak ili nazadak, sreća ili nesreća čovjeka ovise o njegovoj supruzi. „Čovjek se iz okrilja žene uzdiže na nebesko putovanje (mi'radž).“

Ljudi koji na bojnim poljima ili na društvenoj sceni preuzimaju na svoja pleća veliki teret, suočavajući se i boreći se steškoćama, čvrsto uporište i odmorište nalaze u svom domu. Oni u svom domu pronalaze utočište i obnavljaju svoje snage. Hazreti Zehra je bila svjesna ove teške i osjetljive obaveze žene, te je samu sebe pripremila da bude izvorište snage i obnove energije svoga muža. Kada bi se hazreti Ali vraćao kući ona je poput leptira lepršala oko njega, razgovarala s njim i pružala mu smiraj i utjehu kroz razgovor. Interesovala se za događaje i teškoće koje je proživljavao pokušavajući ga razgovoriti i olakšati mu teret. To potvrđuju i riječi hazreti Alija: „Svaki put kada bi me obuzelo neraspoloženje, tuga ili žalost odlazio bih kući i gledao u lice hazreti Fatime, a tuga bi napuštala moje srce.“

Hazreti Zehra je dočekivala svoga supruga na sljedeći način: čistila bi njegovu krvavu odjeću, previjala njegove rane, razgovarala s njim pružajući mu utjehu, pitala bi ga za situaciju na ratištu, hvalila bi njegovu požrtvovanost i hrabrost i bodrila ga u borbi protiv neprijatelja Božijeg Poslanika. Ona je znala da hazreti Ali neće moći u potpunosti biti posvećen borbi ukoliko ne bude siguran i spokojan po pitanju svoga doma i svoje porodice.

Skroman život

Osvrnemo li se na hazreti Fatimin odnos prema domu, zapazit ćemo niz posebnih odlika. Skromnost i jednostavnost hazreti Zehrinog života je nešto što nam snažno privlači pažnju. Ove odlike su bile primijetne u svim aspektima njenoga života. Njen život je bio daleko od života onih koji svojim imetkom i postupcima nanose bol drugim ljudima  uništavajući njihove i živote njihovih porodica.

Tajna intelektualnog i duševnog smiraja čovjeka krije se u jednostavnosti života, što je ujedno i sredstvo približavanja Bogu. Što više naginjemo jednostavnosti i skromnosti, to smo bliži Bogu, a ujedno nas to spašava brojnih društvenih teškoća i problema.

Premda hazreti Zehra nije bila siromašna, njen život, njena odjeća, njeno ponašanje i ophođenje je odisalo jednom posebnom jednostavnošću i skromnošću. Ni ona ni njen suprug nisu naginjali bogatstvu. Po povratku sa bojišta hazreti Ali je znao donositi štit pun zlata, potom bi sjeo ispred kuće i sve što je donio podijelio bi u ime Boga. Zatim bi otresao svoju odjeću, okrenuo se i ušao u kuću.

Hazreti Zehra je bila kćerka prvaka svijeta islama i cijelog sistema egzistencije, hazreti Muhammeda, pečata svih poslanika, a njena majka je bila najbogatija žena u Hidžazu. Uprkos tome vidimo je kako u svojoj prvoj bračnoj noći daruje prosjakinji svoju svadbenu haljinu i samo u staroj iznosanoj haljini ulazi u kuću svoga muža.

Briga prema djeci i utemeljenje učilišta

Hazreti Zehra se ponosila ulogom koja joj je pripala kao ženi. Ona je shvatala vrijednost i čast prihvatanja velike obaveze koju joj je Bog dao, obaveze majčinstva. Briga za odgoj djece njoj nije bila bezvrijedna.

Hazreti Fatima je u svojoj kući formirala učilište za odgoj svoje djece. U ovom učilištu ustanovljenom Božijim emerom, koje je bilo pod nadzorom časnog Božijeg Poslanika i upravom hazreti Alija, i ona je stekla velike koristi. Odgojna načela i program rada bili su direktno uzeti iz Božije knjige i sunneta Božijeg Poslanika kao i same metode upravljanja i rukovođenja. I upravo zato je u njemu provođen najbolji odgojni program kojim su u njemu odgojene najistaknutije i najveće ličnosti. Učenici tog učilišta sve što bi naučili provodili su u djelo, odnosno njim je dominirala metoda svrsishodnog shvatanja i poimanja života i svega u njemu.

U ovoj školi odgojena su četiri učenika čijim znanjem će se ljudski rod koristiti dok je svijeta i vijeka. Prva lekcija ove škole je bila lekcija ljubavi. Božiji Poslanik je svojim praktičnim primjerom podučavao ljubav, a hazreti Zehra je u potpunosti provodila ovu lekciju u svome životu.

Kada bi se maleni Husejn popeo na Poslanikova leđa tokom sedžde Poslanik bi sedždu oduživao sve dotle dok Husejn ne bi svojom voljom sišao s njih. Jedan jevrej, vidjevši ovaj prizor, prišao je Poslaniku i obznanio svoj prelazak na islam.

Sve naredne lekcije bile su usmjerenena pravilno odgajanje i formiranje dječije ličnosti. Poslanik je Husejna stavljao u krilo, ljubio ga i govorio mu: „Ti si plemenit, sin plemenitog.“ Ovakvim metodom se iskazuje poštovanje prema ličnosti djeteta. Hazreti Ali i hazreti Zehra dosljedno su slijedili ovu metodu Božijeg Poslanika i nikada nisu podcjenjivali niti omalovažavali svoju djecu. Hasan, Husejn i dvije Zejnebe, mir Božiji neka je s njima, u ovom učilištu na najljepši način su sticali znanje iz vjere, bogobojaznosti i odbrane istine.

Igrajući se sa svojom djecom, hazreti Fatima je pjevušila pjesmice koje su u cijelosti bile pouka o vjeri, hrabrosti i smjelosti. Tako ih je poučavala načinu postizanja sretnog života.

Načelo zdravog društva

Hazreti Fatima je uvijek započinjala dan obavljanjem svih poslova vezanih za kuću i lični život. Na taj način je vodila računa o uporištu porodice, jer svi dobri i loši poslovi, sve sreće i nedaće započinju u domu. Stoga se i čovječanstvo, kako bi dovelo društveni život u red, nezaobilazno mora okrenuti prvo porodici, dajući joj potrebnu važnost i pažnju. U tom smislu nas je savjetovao Božiji Poslanik kada je rekao: „Prvo pruži pomoć (nekome) da bi ti postao blizak.“

Hazreti Fatimina kuća je bila ne samo učilište već i uporište njene porodice. Svakodnevno je  ulagala maksimalan trud u odgajanju nove generacije, o čemu je već bilo riječi ranije. U njenoj kući djeca i suprug su uz potpuni mentalni i intelektualni smiraj i sigurnost dosegli najviše stepene ljudskog razvoja i savršenstva. Hazreti Ali je bio uspješan na bojnom polju i u životu, jer je u svome domu imao hazreti Fatimu, dobru i vjernu suprugu, koja je osigurala sve neophodne uvjete za njegovu nepokolebljivu odlučnost i ustrajnost.

Osjećaj odgovornosti i obaveze prema društvu

Uprkos mnogobrojnim obavezama prema porodici hazreti Fatima nije ograničila svoj život samo na kuću. Za nju je kuća bila uporište iz koga je djelovala i na društvenom planu. Osjećala je odgovornost spram stanja u društvu i snažnu obavezu da svojim djelovanjem doprinese njegovoj dobrobiti.

Njena naklonost prema osami nije bila zbog želje da se udalji od boli i teškoća društva, osobito žena, već iz potrebe da se u trenucima osame posveti molitvama i razgovoru sa svojim Gospodarom. Od Njega je tražila pomoć i priznavala svoju nemoć i slabost, moleći od Uzvišenog Boga lijek za svoje boli i boli drugih ljudi.

Čak ni u osami ona nije zaboravljala na druge ljude. Razmišljala je o načinima postizanja njihove sreće i spasenja. Zar je ibadet sveden samo na onih nekoliko rekata namaza, post ili obavezni hadž? Zar naređivanje dobra, upućivanje, pomaganje potrebitih, uveseljavanje siročadi, pružanje podrške nemoćnima i slabima nije ibadet i služenje Bogu? Hazreti Fatima je činila mnogo ovakvih ibadeta.

Ona je bila osoba koja se lahko uklapala i prilagođavala društvu, ali ta prilagodba nije bila nagonska prilagodba u kojoj se čovjek poput ovce prilagođava stadu i predaje dominantnoj atmosferi i uvjetima u društvu, krećući se uz druge slijepo bez razmišljanja. Hazreti Fatima je bila žena koja je razmišljala i koja je imala jasan cilj. Znala je kada i u kojim slučajevima da se prilagodi društvu i kada i kako da svoju prilagodbu društvu iskaže u obliku otpora i suprotstavljanja.

Hazreti Fatimin osjećaj obaveze, koji je izvirao iz njenog odnosa prema Bogu i Kur'anu, zahtijevao je od nje da bude prisutna u društvu. Njeno prisustvo, osobito način njena prisustva, bilo je pouka i poduka za sve ljude.

Ona je bila osoba koja je druge stavljala ispred sebe.

Prosjak u svome bolu i gladi jadikuje, ona mu daje svoju hranu. Prosjak bez odjeće se žali, a hazreti Fatima mu svojim darom utišava bol. Dovode joj siroče uplakano jer se druga djeca ne žele igrati s njim, zato što nema oca (u to vrijeme je bilo rašireno vjerovanje da nesreća nesrećnih ljudi prelazi na druge ljude ako se družimo sa njima). Hazreti Fatima ga primi k sebi, okupa, kosu mu namaže mirisnim uljem, odjene mu novu odjeću i preda ga Poslaniku. To dijete, radosno zbog sveg što je učinjeno za njega, sada sa zadovoljstvom odlazi među drugu djecu. U novoj odjeći i sa osjećajem pripadnosti Poslaniku ono ponosno prilazi drugoj djeci i radosno im se predstavlja i pokazuje.

Ona je povjerenik ummeta, čuvarica tajni i događaja koji su joj se dogodili. Ona ih nikada nije koristila kao sredstvo za raspirivanje boli drugih ljudi, čak je i svoje boli skrivala od hazreti Alija. Ako bi od nekog čula kakvu tajnu nastojala ju je sačuvati i ne dovoditi u opasnost ugled i čast te osobe. Pomažući ljudima i nastojeći otkloniti njihove teškoće i probleme hazreti Fatima je bila toliko predana da ovaj svijet nije priznavala i prihvatala kao svijet spokoja i smiraja. U promicanju istine i uklanjanju neistine nije prihvatala kompromis, osim kada je u pitanju bila vjera. Ona je osvjetljavala put svima onima koji su posjedovali osjećaj odgovornosti.

Hazreti Fatimina darivanja i  pomaganja

Hazreti Fatima je, i pored prihoda i imetka koje je posjedovala iz različitih izvora, oblačila iznosanu i zakrpljenu odjeću i čador, da je i samo viđenje takvog njenog stanja za neke osobe, među kojima je bio i Selman Farsi, bilo bolno i nepodnošljivo. Ali njena darežljivost i požrtvovanost je bila iznad mogućnosti i djelovanja najimućnijih ljudi. Toliko je bila suzdržana prema sebi da je Poslanik, kada bi ušao kod nje i njene djece, uočavao slabost njenog krhkog tijela usljed gladi.

Prihode od posjeda Fedek i zaradu ostvarenu od pređe vune dijelila je siromašnim Hašimijama i muhadžirima, ne očekujući zauzvrat ništa od njih. Njena požrtvovanost i velikodušnost bili su povod ajeta: … i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno. (Hašr, 9)

Ona je u Kur'anu opisana kao osoba koja odvaja od svojih usta i udjeljuje prosjaku, siročetu i zarobljeniku.

Neki beduin je ušao u džamiju i prišao Poslaniku tražeći nešto čime bi utažio glad. Božiji Poslanik ga je u pratnji Bilala poslao do hazreti Fatimine kuće. Hazreti Fatima mu je dala kožicu koju je tek bila prostrla i rekla mu: „Uzmi ovu kožicu i pomozi se njom.“ Beduin reče: „Šta ću sa njom? Ja sam gladan!“

Molitve za ljude

Najmanje što je hazreti Fatima mogla učiniti za ljude jeste moliti za njih. Ona je bila žena predana molitvi, dovama i činjenu zahvale Uzvišenom Bogu. U svojim dovama ona bi zahvaljivala Allahu na svakoj učinjenoj pohvali i spomenu Njega, na svakoj zahvali, strpljenju, namazu, zekatu, stajanju u namazu, na svakom ibadetu, sreći i blagoslovu Njegovom. Ona je bila osoba koja je strpljivo podnosila teškoće sa kojima se susretala na Allahovom putu usmjeravajući svoju pažnju i brižnost na ljude. Duboko je saosjećala sa boli i teškoćama ljudi. Pa zar bi u protivnom imala razloga prolijevati suze pri susretu sa napaćenim siročićima i zar bi siromasima udjeljivala jedino što je imala u svome domu?

Hazreti Fatima je bila kćerka Božijeg Poslanika. Zbog svoga predanog služenja islamu postala je miljenica i Allaha, dž.š., i Njegova Poslanika, te je za svoga života, a i nakon preseljenja, našla svoje mjesto u srcima iskrenih vjernika.

Život hazreti Fatime je bio život ispunjen Božijim blagoslovom. Svaki događaj koji se odigrao u njenom životu, a o kojem je hazreti Fatima zauzela stav, odobravajući ga ili ga odbacujući, postao je smjernica ljudima u pravilnom postupanju. Stoga je obaveza na ljudima da se koriste ovim jasnim putokazima i metodama. Nema sumnje u to da nam Kur'an iznosi jasne smjernice vjerovanja, ali sunnet je njihova praktična dimenzija, te nam pokazuje načine praktične provedbe kur'anskih ajeta i otklanja nedoumice.

Jedan od blagoslova života i postojanja hazreti Fatime je i to da su mnogi predislamski džahilijetski običaji i fanatizmi koji su se zadržali među muslimanima uklonjeni i izbrisani upravo zahvaljujući njenom stavu i odnosu, a nekada i odnosu i stavu njena oca prema njoj. Odnos Božijeg Poslanika prema hazreti Fatimi je bio takav da su muslimani iz tog odnosa učili, razumijevali i shvatali kako da se postave prema nekom pitanju. Postupci hazreti Fatime u određenim okolnostima postali su argumentom i dokazom za društvo današnjice, kako da se ono odredi i djeluje u bilo kojem specifičnom slučaju i situaciji. Na taj način utjecaj hazreti Fatime u historiji islama je izvanredno snažan sa više različitih aspekata. Njena djela i njen životni program očuvali su brojna islamska učenja.

Hazreti Fatima kao „Veliko dobro“ – Kevser

Hazreti Fatima je veliko dobro koje se spominje u časnom ajetu: Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali. (Kevser,1) I samo njeno rođenje je puno pouke i izvor blagoslova. Ona je rođena u vremenu kada je rođenje ženskog djeteta bilo sramota i kada je smatrano sramotnim biti žena.  U tradiciji i kulturi tog vremena i sama pomisao na mogućnost rađanja ženskog djeteta je bila praćena strahom. Dovoljno je bilo da neka porodica nema muškog poroda, pa da bude osuđena na nestanak. Ona je bila rođena u ovakvim okolnostima.

Njeno rođenje je bilo povod rušenja i slamanja tih pogrešnih tradicija i običaja i nestanka zaudarajućeg i nehumanog fanatizma. Stav Božijeg Poslanika o njenom rođenju je također pouka za sve ljude, da znaju da je i kćerka cijenjeno ljudsko biće čije postojanje je izvor velikog dobra i koja svojim dolaskom na ovaj svijet osvjetljava krug porodice.

Poslanik je zauzimajući pozitivan stav prema hazreti Fatimi i praktično pokazao ljudima da i kćerka poput sina može unijeti radost i veselje u kuću i učiniti da roditelji osjećaju puninu i zadovoljstvo, te da se u dolasku ženskog djeteta krije veliko dobro za porodicu.

Slamanje fanatične zaslijepljenosti

U okruženju ispunjenom krizom, pritisnut teškim nedaćama, Božiji Poslanik je hazreti Fatimino rođenje smatrao nagovještajem radosti i sreće. Usporedio ju je sa cvijetom čije mirisanje ispunjava njegovu dušu miomirisom: „Ona je miris koji mirišem“. Mnogo je riječi i djela koje je Božiji Poslanik izrekao i učinio prema hazreti Fatimi, a koji su danas dokaz i vodič za sve žene.

Hazreti Fatima se rodila u specifičnom vremenu i uvjetima koji su bili povoljni za rad i djelovanje u cilju otklanjanja sljepila i slamanja fanatizma tog vremena. Ponašanje Božijeg Poslanika prema hazreti Fatimi je primjer kojim nam se jasno ukazuje na načine slamanja fanatične zaslijepljenosti. Kada Poslanik ljubi ruke svoje male djevojčice i to je jedna vrsta slamanja fanatizma i udarac u natruhlinu sazdanu od misli i običaja naroda tog vremena koji ni ženu ni kćerku nisu smatrali ljudskim bićem.

Božiji Poslanik je svojim osobenim stavom prema kćerki poučio ljude kako da prihvate svoje kćeri i kako da gledaju na ženu i njene egzistencijale vrijednosti. Dakle, njegov stav i odnos su bile poruke upućene ljudima da napuste svoju aroganciju i oholost i prihvate da žena zbog stepena koji posjeduje zaslužuje da joj se poljubi ruka, a time i poruke ženama da se oslobode poniženja i izađu iz stanja u kojem su marioneta u rukama muškarca.

Novo poglavlje u životu

Svojim postojanjem i djelovanjem hazreti Fatima je otvorila i jedno novo poglavlje u životu. Rušeći stare i natruhle modele ponašanja praktično je pokazala da žena može ukorak pratiti čovjeka i uspeti se na najviše stepene bliskosti Božije. Žena ne samo da je ljudsko biće nego je upravo ona ta koja je u stanju roditi, odgajati i upućivati čovjeka, tu najveću mudžizu svijeta Božije kreacije, i u ovim kosmičkim prostranstvima darivati ljudskoj vrsti lik i osobenost.

Mi ćemo u ovoj kratkoj raspravi analizirati neke slučajeve hazreti Fatiminog djelovanja s ciljem slamanja fanatizma i otklanjanja sljepila, uvažavajući načelo konciznosti.

1. Pitanje ženidbe i udaje

Zamislite vrijeme hazreti Fatime koje je bilo tek nešto malo odmaklo od vremena džahilijeta. Tačno je da su ljudi toga doba bili muslimani, ali ne treba zaboraviti da je za brisanje starih običaja i kulture nekada potreban prolazak dugog vremenskog perioda i smjena nekoliko generacija. Upravo zbog toga i u njenom vremenu se zadržalo dosta tog džahilijetskog ponosa.

Primjer jednog takvog džahilijetskog ponosa možemo vidjeti kod osoba koje su prosile hazreti Fatimu. Među njima su bili brojni bogataši Medine. Čak su neki pokušavali i podmićivanjem doći do njene ruke.

Međutim, hazreti Fatima izborom hazreti Alija za svoga supruga skršila je džahilijetski fanatizam i sljepilo ljudi u pogledu braka, udaje i ženidbe i pokazala ljudima da je besmisleno uznošenje i ponos zbog imetka i bogatstva, te da je iman, moral i vjera osnova pri izboru supružnika. Ona je pristala na udaju za hazreti Alija koji je bio siromašan u imetku, ali bogat u vjeri i časti, a odbila je prosidbe imućnih ljudi.

2.  Slamanje fanatizma u očima žene

Šta god da kažemo o ponižavajućem odnosu ljudi tog vremena prema ženi nedovoljno je da bi ljudi našeg vremena mogli sebi predočiti cjelovitu sliku, zato jer mi živimo u zlatnom vremenu za ženu. Kako je uopće moguće opisati period u kome se prema ženi ophodilo kao prema životinji?

Ponižavanja i nipodaštavanja žene tokom dugog vremenskom perioda usljed stalnog ponavljanja i opetovanja postepeno je učinilo da i sama žena počne vjerovati u svoju manjkavost u odnosu na muškarca. Povjerovala je da je muškarac, a ne žena, odlikovan vrijednostima i vrlinama. Muškarac je vlasnik i ima pravo na vlasništvo, a ona ne. Sve moralne vrijednosti odlika su muškarca, a ne žene.

Isto tako, neke škole i religije smatrale su ženu uzrokom razvrata i nemorala i držale je šejtanovim sredstvom i njegovim slugom. Čak su i mnoge žene podupirale ovakvo mišljenje i na taj način svoju ličnost još više slabile i unižavale.

Uloga hazreti Fatime u podršci ženi ogleda se u njenom predstavljanju žene kao bića dostojnog da ponese veliku odgovornost i zadaću odgoja djece i očuvanja Božijeg emaneta, a i praktično je pokazala da Uzvišeni Bog neće poništiti dobro djelo, bio počinitelj tog djela muškarac ili žena, te da će svako ko počini dobro djelo, bio on muškarac ili žena, biti podržan i nagrađen za to djelo.

Ona je bila kćerka Božijeg Poslanika i bila je predstavljena kao uzorita žena i predvodnica svih žena. Ona je bila žena preko koje je Poslanik nastojao ukloniti i izbrisati taj ponižavajući pogled i odnos prema ženi i predstaviti ljubav prema ženi ćudoređem Božijih vjerovjesnika.

„Od ćudoređa vjerovjesnika je i ljubav prema ženi.“

3.  Prisutnost u društvu

Djelo hazreti Fatime je značajno ne samo s aspekta što je osjećaj niskosti i poniženja preobrazila u osjećaj ponosa, nego i zbog činjenice da je ženu uvela u područje političkog života i ljudskoj zajednici predstavila ženu kao nezavisno biće, pojasnivši njena stanja, uvjete i stavove. A to se sve događalo u vremenu do kojeg žena nije imala pravo na pojavljivanje u društvu niti pravo na izražavanje svoga stava.

Hazreti Fatima je srušila tu tradiciju i pokazala da društvena nužnost iziskuje da žena uz očuvanje određenih vjerskih uvjeta i pravila može izaći iz kuće, pa čak preuzeti određene poslove, previjati rane i paziti povrijeđene i ranjene.

4.   Na polju promicanja istine i pravde

Jedno od područja gdje je hazreti Fatima rušila fanatizam je i njena angažiranost na polju promicanja istine i pravde. Istina je draga i mila svima, a za njeno ostvarenje vrijedi se boriti, vrijedi podnositi teškoće i u njenu ostvarenju istrajavati, pa čak biti spreman i život žrtvovati za nju. Ovo je nešto za što je hazreti Fatima učinila veliki napor i podnijela mnoge žrtve.

Kada nečije pravo bude uzurpirano, obaveza je da se suprotstavimo i u ovom pitanju jednaki su i muškarac i žena. Sa stanovišta Kur'ana ljudi mogu koristiti ono što im je u posjedu, a i žene imaju pravo posjedovanja i korištenja onoga što im je u posjedu. Odbrana prava, pa čak i prava na imetak je obaveza, a vrijednost te odbrane u cilju ostvarenja prava je tolika da je Božiji Poslanik rekao: „Šehid je onaj ko bude ubijen u odbrani svoga imetka.“

U doba Božijeg Poslanika finansijska i ekonomska pitanja su bila aktuelna kako za muškarce tako i za žene. Međutim, za ženu nije bilo mjesta u tome, jer žena nije smatrana ljudskim bićem, niti je smatrano da ona ima pravo na imovinu. Štaviše, ženu su smatrali imovinom i nasljedstvom koje je nakon smrti njena muža prelazilo u vlasništvo njegova nasljednika.

5.  Govori i hutbe

Kada su vrijeme i položaj žene dopuštali priznanje ženskih prava i da li ženi status da ona ima pravo iskazati svoje mišljenje i svoj stav i odbraniti svoju ličnost ili svoje pravo na skrbništvo i upravljanje? Ovo je pitanje i pravo koje je hazreti Fatima provela u djelo, a nakon nje i drugi su ga poštivali i izvršavali.

6.  U pokretu i borbi

Hazreti Fatima je u tom teškom vremenu i uvjetima u kojima je na žene gledano kao na nešto bezvrijedno, zakoračila u područje koje je eksluzivno pripadalo muškarcima, a to je područje borbe i sukobljavanja sa neprijateljima Kur'ana i islama. Hazreti Fatimu iz ovog ugla možemo promatrati kao na ženu mudžahida i neumornog borca. U to vrijeme započeti su prvi sukobi sa nevjernicima i u to vrijeme vatre i krvi ona je bila istinski borac. Pratila je svoga oca u tajnim i skrivenim borbama i odigrala u njima značajnu ulogu. Vidimo je prisutnu na svim poljima i područjima Poslanikova života tokom prvih godina islama, a i nakon toga, kada se rasplamsala vatra borbe, prvih godina nakon hidžre pa sve do osvojenja Mekke, u vrijeme borbe i džihada hazreti Alija. Iako su joj opasnost i smrt bili blizu, nikada nije bila teret koji će mu sputavati ruke i noge.

Ona je poput svoga supruga bila branilac od zabludjelih i bahatih silnika, pročelnik u borbi i glasnogovornik historije protiv nereda, nesigurnosti i nepravde. U ovoj zajedničkoj borbi ona je bila pronicljivi i strpljivi saborac, a za cilj je imala otpor i na putu do tog cilja strpljivo je ustrajavala i bila sprema na žrtvovanje i svog vlastitog života. Ova borba hazreti Fatime za vjeru velika je pouka i lekcija za sve one koji žele stupiti u dolinu ljubavi Božije.

7.  U slamanju ženske fanatične zasljepljenosti

Mnogo je primjera slamanja neznabožačkog fanatizma u njenom životu ali ovaj tekst nam ne daje prostora čak ni da ih sve spomenemo.

Prva učiteljica žena

Šta možemo kazati za hazreti Fatimu osim da je ona bila velika učiteljica ženama, njihova predvodnica, njihov uzor. Njena kuća, uprkos tome što je bila skromna i mala, bila je škola i centar poučavanja. Žene iz Medine, a nekada i žene iz drugih mjesta, želeći direktno učiti od hazreti Fatime dolazile su do nje da nauče i shvate određena pitanja.

Njeno nastojanje je bilo usmjereno na upućivanje žena i izgradnju njihovih ličnosti. Njen odgojni i obrazovni rad bio je prisutan u svijetu onog vremena, a njegovi učinci se protežu sve do dana današnjeg. Njena uloga u duhovnom pročišćenju i usavršavanju žena kao i uloga u rješavanju specifičnih ženskih problema i njihovom usaglašavanju sa islamskim učenjem bila je veoma velika. Budući da je kao žena mogla ostvariti veze sa drugim ženama, ona je bila u stanju riješiti mnoge Poslanikove teškoće i prepreke u ispunjenju njegova poslanstva u pogledu ove kategorije.

Na početku poslanstva, u vijeme kada je islam tek počeo poprimati svoje konture i izgled, hazreti Fatimin trud i djelovanje u ovom polju je bilo sporadično i u skladu sa uvjetima. Kasnije, kada je islam napredovao i kada se broj muslimana povećao, a posebno tokom posljednje tri godine njena života, časovi poduke i poučavanja su održavani zvanično i redovno su ispunjavali dio njena svakodnevna života. Žene muhadžirke i ensarijke su dolazile do nje i učile o vjeri i životu.

Njene dužnosti i obaveze

Zbog svog islamskog svijetopogleda hazreti Fatima je osjećala odgovornost prema drugima. Ona je sebe obavezala na izvršenje određenih obaveza i dužnosti od kojih je bilo podučavanje neukih, skidanje zastora sa lica islama i poučavanje žena putevima i načinima praktikovanja islama, budući da je islam još bio na početku i potreba za takvom podukom je bila velika.

Sa druge strane ona je osjećala obavezu da ih poduči putevima i načinima kako da ostanu žive, časne i dostojanstvene i kako da zaštite svoju žensku čednost od napasnika uprljanih grijesima i sačuvaju se zla zlonamjernika.

Hazreti Fatima je žene učila da je njihov položaj i status mnogo veći od toga da postanu igračke u rukama pokvarenjaka i instrument za unapređenje tržišta sladostrašća i pohote. Ona ih je naučila da je cijena njihova postojanja Džennet i da je neoprostiv grijeh prodavati sebe tako jeftino i stavljati se na uslugu nemoralu i razvratu.

Hazreti Fatima je osjećala obavezu i dužnost da unaprijedi razum i razumska promišljanja kod žena u društvu i da njihovu misao i intelekt usmjeri ka ispravnom odgoju novih generacija i jačanju porodice,te da u njima oživi duh i svijest da su usponi i padovi vezani za njihov vlastiti trud i zalaganje, da svijetla ili tamna budućnost društva zavisi od njihova današnjeg ulaganja i zalaganja. Na ovaj način hazreti Fatima je bila liderka, svjesna, razumna i odmjerena, primjer i uzor ženama jučer, danas i sutra.

Poučavanje žena

Ona je također poučavala žene onome na što treba da obrate pažnju pri odgoju svoje djece i onome što trebaju uzeti u obzir tokom svog pojavljivanja u društvu, te kako da se ophode prema svome suprugu, prema komšiji, drugim muškarcima i ženama, prema roditeljima i gostima.

Također, nekada bi hazreti Fatima poučavala žene hrabrosti i odlučnosti, kako da smognu snage da se sačuvaju od samoumišljenosti i sladostrašća, kako da govore istinu i tragaju za istinom, kako da u svom svakodnevnom životu odaberu i slijede uzvišene ciljeve i kako da zaobiđu sve što odvodi u niskost i pad. Ona je u njih udahnula duh pobožnosti i bogobojaznosti i kur'anskim upozorenjima i obećanjima ih upućivala ka ispravnom putu.

Poučavanje razumskom zaključivanju

Poučavanja putevima i načinima odbrane vjerovanja i vjere također je jedno od značajnih djela hazreti Fatime. Bitno je to što ljudi trebaju biti muslimani, veliki broj ljudi je i prihvatio islam i ispunjava njegove propise, ali isto tako je bitno da ljudi znaju odbraniti svoje vjerovanje i da umiju ispravnim rasuđivanjem i zaključivanjem suprotnoj strani dati odgovor koji će ih zadovoljiti.

Dvije su se žene zavadile zbog nekog vjerskog pitanja i raspravljale o tom pitanju. Njihova rasprava je prerasla u sukob. Jedna žena je bila vjernica dok je druga bila tvrdoglava i inadžija. Hazreti Fatima je vjernici dala ispravne argumente kako bi mogla pobijediti u raspravi i uvjeriti svoga oponenta. Uputa hazreti Fatime je polučila rezultat i vjernica je na svoju veliku radost pobijedila u raspravi.

Kada je hazreti Fatima čula za tu pobjedu obratila joj se i rekla: „Sreća i radost meleka zbog tvoje pobjede su veći od tvoje sreće i radosti, a tuga i žalost šejtanova zbog poraza njena veći su od tuge i žalosti te žene. (Zato jer je u raspravi istine i laži istina pobijedila.)“

Poučavanje braku i odnosu prema mužu

Poučavanje žena načinu vođenja porodice i poštivanja prava porodice još je jedna od lekcija kojima je hazreti Fatima podučavala žene. U ono vrijeme kada su muškarci imali potpunu prevlast nad ženama, pa čak ženu držali poput svoga roba, stav islama prema ženama i podrška koju im pruža neke su umne žene doveli u opasnost odbacivanjem legitimne šerijatske pokornosti i nužne predanosti svome mužu i takva situacija svakako je zahtijevala određene intervencije u cilju ispravki devijacija u mišljenju.

Hazreti Fatima je pored truda i zalaganja na upoznavanju žena sa njihovim pravima, sa pravima njihovih muževa i djece, nastojala ispraviti određene ekstremne misli i ideje kod žena. Žena ne bi trebala biti toliko predana i pokorna u svim stvarima pa i u grijehu, a niti bi trebala biti tako buntovna i nepokorna da zanemari prava svoga supruga. Načelno, svaka korjenita promjena koja se dogodi u društvu veoma brzo odvodi ljude ili u pravcu pretjerivanja ili u pravcu zanemarivanja.

Ona je odbranu prava supruga smatrala nužnom, posebno onda kada je u pitanju neke stvari istina na strani supruga. Nepokornost  ispravnom zahtjevu supruga predstavljala je jednu vrstu prokletstva Boga i meleka na tu osobu. S druge strane pokornost žene mužu u grijehu (kao što je to seksualni odnos sa pijanim mužem), shodno riječima Božijeg Poslanika zaslužuje prokletstva koliko je zvijezda na nebu. Stoga postojanje osobe koja će moći odrediti ženama granice i uputiti ih na ispravno razumijevanje stvari je bilo nužno.

Način ophođenja prema ženama

Hazreti Fatima je pokazivala veliki sabur i strpljenje u svom odnosu i ophođenju prema drugim ženama koje su dolazile kod nje kako bi sticale znanje. Znala se umoriti od brojnih pitanja i odgovora, ali nikada to nije pokazivala na svom licu. Nastojala je ne dovesti nikog u neugodnu situaciji.

Obratite pažnju na sljedeći primjer hazreti Fatiminog ophođenja prema drugima.

Jedna žena došla je kod hazreti Fatime i rekla: „Imam staru majku koja ima jedno pitanje u vezi sa namazom i greškom koju je počinila, pa me je zato poslala k vama da mi date ispravan odgovor na to pitanje.“ Potom je izložila svoje pitanje, a hazreti Fatima joj je dala odgovor. Zatražila je dozvolu da postavi i drugo pitanje, pa joj je hazreti Fatima dopustila. Ona je iznijela pitanje i dobila na njega odgovor. Potom je zatražila dopuštenje za još jedno pitanje, pa još jedno i tako sve dok nije postavila deset pitanja. Hazreti Fatima je isto kao i na početku davala odgovore na njih sve dok se ta žena nije zastidjela zbog mnoštva pitanja koje je postavila, pa je kazala: „Oprosti, umorila sam te pitanjima, više te neću zamarati.“ Hazreti Fatima joj na to reče: „Pitaj sve što te interesuje, ja se neću umoriti od davanja odgovora na pitanja. Primjer mog davanja odgovora na tvoja pitanja je poput primjera čovjeka koji je hiljadu dinara natovario i nosio na svojim leđima – da li će se on uznemiriti i umoriti od nošenja ovakvog tereta? Za svaki moj odgovor na tvoje pitanje sljeduje hiljade hiljada nagrada. Čula sam od svoga oca da će učenjaci njegovog ummeta na Sudnjem danu biti počastvovani i približeni Allahu u mjeri u kojoj su posjedovali znanje i trudili se na putu upućivanja Božijih robova…“

Naravno, potrebno je dodati i da je hazreti Fatima u svom odnosu prema drugima bila povjerljiva i čuvarica tajni. Čuvala je njihove tajne i nije dozvoljavala kaljanje obraza ljudi.

Plod truda i odgoja

Hazreti Fatima ulagala je vanredno veliki trud u odgoj i upućivanje žena. Plod njena odgoja sa jedne strane su njena djeca, za čiji je pojedinačni opis i predstavljanje njihovih stanja i teškoća potrebna posebna knjiga, a sa druge strane su na desetine žena, od kojih je svaka za sebe tokom svoga života sijala poput blistavog sunca na nebu islama, upućujući i predvodeći druge žene.

Prema našem mišljenju, jedan od puteva upoznavanja ličnosti hazreti Fatime je upoznavanje osoba koje je ona odgojila. Moralni ukrasi koji se manifestiraju na njima svjedočanstvo su stepena i veličine njihove odgajateljice, hazreti Fatime. Mnogo je žena koje svoju islamsku i društvenu uputu duguju hazreti Fatimi i koje su pod utjecajem njenih savjeta izmijenile situaciju u svojoj porodici i izmijenile svoga supruga.

Autor: A. E.