Ovisnost i potreba
Ovisnost i potreba

Ovisnost i potreba

Egzistencijalno siromaštvo i ovisnost je suštinska odlika svih fenomena svijeta postojanja.

Postojanje svakog fenomena, u bilo kojem vremenu, na bilo kojem mjestu i pod bilo kojim uslovima, ovisi o Bogu i Njegovoj volji.
Da nije bilo Božije volje pri stvaranju, ne bi postojalo nijedno stvorenje.
Ovakav prikaz svijeta postojanja ne poriče načelo posljedičnosti, već ukazuje da pored toga što svaka pojava predstavlja osnovu za nastanak drugih stvorenja ili na neki način na njih utiče, suština I identitet svake od njih – u odnosu na Boga – jeste siromaštvo i ovisnost o Njemu, te ni u kojem pogledu nema egzistencijalnu neovisnost i može se reći da predstavlja samo privid postojanja.

Allame Medžlisi smatra da poredak, red, odlike i slabosti bilo koje od pojava predstavljaju potvrdu njihovog egzistencijalnog siromaštva i ovisnosti o Bogu, a u vezi s tim kaže:
“Zemlja se trese, drveće, biljke, životinje i ljudi rastu, razvijaju se i propadaju. To nam zapravo dokazuje kako je svako biće ograničeno, što ukazuje na njegovo egzistencijalno siromaštvo i ovisnost o Bogu. Stoga im je glava stalno na sedždi pred Bogom, jer siromašna esencija i apsolutna ovisnost treba skončati u Onome koji je po Sebi Nezavisan. Padanje ničice pred Bogom predstavlja izražavanje poniznosti i ovisnosti, bilo da se ova poniznost i ovisnost izražava svjesno i svojevoljno, tj. slobodnim izborom, bilo da se očituje jezikom stvorenog. Ljudi koji misle i koji upravljaju svojom voljom svjesno i svojevoljno, spuštaju glavu na Božiji prag, dok druga stvorenja svoju poniznost i potčinjenost izražavaju nijemim jezikom.”

Svijet je, prema takvoj predstavi, sama spona s Bogom, a kidanje veze s Bogom podrazumijeva nestanak i ništavilo.
Stvorenja iz stvorenog svijeta ne samo da ovise o Bogu u svom nastajanju, već o Njemu ovise i u svom opstojanju.

Treba spomenuti da Mulla Sadra Širazi, na temelju supstancijalnog kretanja, permanentne transformacije i promjene egzistencije i njene emanacije od strane Onoga Koji apsolutno emanira, smatra da je svijet samo egzistencijalna povezanost s Bogom, a za potvrdu tih teza navodi opsežnu argumentaciju.

Izvor: “Stavovi Islamskih mislilaca o obrazovanju I odgoju”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2016.