Par preporuka Božijeg Poslanika, s.a.v.s.
Par preporuka Božijeg Poslanika, s.a.v.s.

Par preporuka Božijeg Poslanika, s.a.v.s.

Hadis

Ebu Zerr, r.a., veli da mu je Alejhisselam dao ovakvu preporuku:

Boj se Boga gdje god budeš! Za zlim djelom uradi dobro djelo. Time ćeš zlo djelo izbrisati. Sa svijetom postupaj dobroćudno.

Ovaj hadis nalazi se u Tirmizinoj zbirci hadisa, gdje se ocjenjuje kao dobar (hasen) hadis.

Hakim u svom djelu Mustedarek veli da je hadis sahih (vjerodostojan).

Komentar

U čijem srcu bude čvrsto vjerovanje, taj se mora Boga bojati i Njegove zapovijedi vršiti. Takav čovjek mora biti ispravan i tamo gdje ga vide, a i tamo gdje ljudske oči ne dopiru. Dobar musliman ni tamo gdje ga niko ne vidi, nikakvo zlo učiniti neće. Ljudi koji samo od straha od policije ne čine zla, bliži su životinjama nego ljudima.

Dalje, u hadisu se preporučuje, da kad neko slučajno učini neko ružno djelo, da se odmah pokaje i prihavati za dobro djelo. Tim će se jedino moći oprati i riješiti grijeha i kod Boga i kod ljudi.

Dalje se preporučuje da čovjek bude lijepe ćudi i lijepa vladanja sa svakim, bio mu on ravan ili niži od njega i podređen.

U drugom hadisu Alejhisselam veli:

– Znate li koga Bog, dž.š., najviše voli i ko će na budućem svijetu biti najbliži meni?

Kad su mu prisutni odgovorili da ne znaju, Alejhisselam im reče:

– To su oni koji imaju najljepšu ćud!


Izvor:

H. Mehmed-ef. Handžić, Es-Sunne’ (41 hadis s prijevodom i komentarom), osamnaesti hadis, Sarajevo, 1968, str. 24.