Perfekat – اَلْمَاضِي
Perfekat – اَلْمَاضِي

Perfekat – اَلْمَاضِي

Većina glagola u arapskom jeziku ima trosuglasnički korijen, a u rječniku ih nalazimo u obliku perfekta i to u 3. licu jednine muškog roda. Premda se perfektom izražava prošlost, ovo glagolsko vrijeme se uči prvo jer predstavlja osnovu za izgradnju drugih glagolskih vremena.

Tvorba

Perfekat (اَلْمَاضِي) nastaje dodavanjem sufiksa na osnovni oblik glagola (oblik u 3. licu jednine muškog roda), tako što se prethodno posljednjem suglasniku oduzme vokalni znak i stavi sukun, izuzev za 3. lice ženskog roda,  u jednini i dvojini.

množina

dvojina

jednina

lice – rod

وا ُ

ا َ–

َ–

3. lice – muški rod

نَ ْ

تَا  َ–

تْ َ–

3. lice – ženski rod

تُمْ ْ

تُمَا ْ–

تَ ْ–

2. lice – muški rod

تُنَّ  ْ

تُمَا ْ–

تِ ْ–

2. lice – ženski rod

نَا ْ

/

تُ ْ–

1. lice – oba roda

* Crtica u tabeli ima ulogu posljednjeg suglasnika. 

                                                                                                                    كَتَبَpisati

množina

dvojina

jednina

lice – rod

كَتَبُوا

كَتَبَا

كَتَبَ

3. lice – muški rod

كَتَبْنَ

كَتَبَتَا

كَتَبَتْ

3. lice – ženski rod

كَتَبْتُمْ

كَتَبْتُمَا

كَتَبْتَ

2. lice – muški rod

كَتَبْتُنَّ

كَتَبْتُمَا

كَتَبْتِ

2. lice – ženski rod

كَتَبْنَا

/

كَتَبْتُ

1. lice – oba roda

                                                                                                                   فَهِمَ – razumjeti

množina

dvojina

jednina

lice – rod

فَهِمُوا

فَهِمَا

فَهِمَ

3. lice – muški rod

فَهِمْنَ

فَهِمَتا

فَهِمَتْ

3. lice – ženski rod

فَهِمْتُمْ

فَهِمْتُمَا

فَهِمْتَ

2. lice – muški rod

فَهِمْتُنَّ

فَهِمْتُمَا

فَهِمْتِ

2. lice – ženski rod

فَهِمْنا

/

فَهِمْتُ

1. lice – oba roda

  

Perfekat se negira uz pomoć niječne rječce مَا – ne, koja se stavlja ispred glagola.

Primjeri:

مَا كَتَبْتُ خِطَابًا – Nisam napisala pismo.

مَا رَكَضْنَا – Nismo trčali.

Glagoli u arapskom jeziku se ne razlikuju po trajanju radnje tj. svršenosti i nesvršenosti radnje. كَتَبَ može da znači i „pisao je“ i „napisao je“, zavisno od konteksta u kojem je glagol upotrebljen.

Lične zamjenice se upotrebljavaju uz glagole samo ukoliko se želi naglasiti vršilac radnje.

Upotreba perfekta

– Perfektom se kazuje radnja koja se dogodila.

Primjer:

رَسَمَ بَيْتًا – Nacrtao je kuću.

– Perfekat može imati i prizvuk sadašnjosti. To je zapravo poslovični perfekat.

Primjer:

مَنْ صَدَقَ فِي مَقَالِهِ زَادَ فِي جَمَالِهِ – Ko je iskren u svom govoru povećava se njegova ljepota.