Pet ājeta i deset hadīsa o namazu (1. dio)
Pet ājeta i deset hadīsa o namazu (1. dio)

Pet ājeta i deset hadīsa o namazu (1. dio)


Ājeti

1.  Namāz je dio programa islāmske vlade

اَلَّذِينَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّڪَاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِۗ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

One koji, ako im damo vlast (i moć) na Zemlji, uspostavljaju (i obavljaju) namāz i daju zekāt, i naređuju dobro, a odvraćaju od nevaljalog. A Allāhovo je okončanje stvari.

(Sūra El–Hadždž, 41. ājet)

2. Namāz je veza sa Allāhom i povezivanje sa ljudima

وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّڪَاةَۚ وَ مَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللهِۗ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

I klanjajte namāz i dajite zekāt; a šta unaprijed pripremite za duše vaše od hajra, naći ćete ga kod Allāha. Zaista, Allāh dobro vidi ono šta radite.

(Sūra El-Beqare, 110. ājet)

3. Jedan od sifata mutteqīna (bogobojaznih) je obavljanje namāza

اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Onima koji u ġajb (nevidljivi svijet) budu vjerovali i namāz obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali.

(Sūra El-Beqare, 3. ājet)

4. Namāz – osobina mu'minâ

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ…

A mu'mini i mu'minke su prijatelji jedni drugima: naređuju da se čine dobra djela, a zabranjuju činjenje nevaljalih djela, i namāz obavljaju…

(Sūra Et-Tewbe, 71. ājet)

5. Namāz je sāhibija šūri (međusobnom dogovaranju)

وَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّہِمْ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورٰى بَيْنَہُمْ…

Za one koji se Gospodaru svome odazivaju, i koji namāz obavljaju, a posao njihov je predmet šūre (savjetovanja i međusobnog dogovaranja) među njima…

(Sūra Eš-Šūrā, 38. ājet)

 

Hadīsi

1. Značaj namāza

قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلّٰى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ –:

أَوَّلُ مَا افْتَرَضَ اللهُ عَلٰى أُمَّتِي: اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ؛ وَ أَوَّلُ مَا يُرفَعُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ: اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ؛ وَ أَوَّلُ مَا يُسْأَلُونَ عَنْهُ: اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ.

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Prvo šta je Allāh, dž.š., naredio mome ummetu je pet (dnevnih) namāza; a prvo šta se podiže (na nebo) od njihovih djela je pet namāza; i prvo za šta će biti pitani je pet namāza.”

(Kenzul-‘ummāli, dio 7., hadis 1885.)

2. Najbolji namāz

قَالَ عَلِيٌّ – عَلَيْهِ السَّلَامُ –:

أُوصِيکُمْ بِالصَّلَاةِ وَ حِفْظِهَا، فَإِنَّهَا خَيْرُ الْعَمَلِ وَ هِيَ عَمُودُ دِينِکُمْ.

Imām Ali, mir neka je s njim, je rekao:

“Oporučujem vam namāz i njegovo čuvanje, jer je on, zaista, najbolji posao i on je stub vašeg dina.”

(Mīzānul-hikmeti, dio 5., str. 468.; Bihārul-enwāri, dio 82., str. 209.)

3. Mi‘rādž mu'mina

قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلّٰى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ –:

اَلصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ.

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Namāz je mi‘rādž mu'mina.”

(Kešful-esrāri, dio 2., str. 676.; Sirrus-salāti, str. 7.; I‘tiqādāt-e Medžlisī, str. 29.)

4. Namāz – nūr mu'mina

قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلّٰى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ –:

اَلصَّلَاةُ نُورُ الْمُؤْمِنِ.

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Namāz je nūr mu'mina.”

(Šihābul-ahbāri, str. 50.; Nehdžul-fesāhati, str. 396.)

5. Bajrak īmāna

قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلّٰى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ –:

عِلْمُ الْإِيمَان الصَّلَاةُ.

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Bajrak īmāna je namāz.”

(Šihābul-ahbāri, str. 59.)

6. Namāz – stub dina

قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلّٰى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ –:

اَلصَّلَاةُ عِمَادُ دِينِکُمْ.

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Namāz je stub dina.”

(Mīzānul-hikmeti, dio 5., str. 370.)

7. Približavanje Allāhu, dželle šanuhu, posredstvom namāza

قَالَ الْکَاظِمُ – عَلَيْهِ السَّلَامُ –:

أَفْضَلُ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعَبْدُ إِلٰى اللهِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِهِ: اَلصَّلَاةُ.

Imām El-Kāzim, mir neka je s njim, je rekao:

“Najbolje čime se rob približava Allāhu, dž.š., poslje spoznaje Njega je namāz.”

(Tuhaful-‘uqūli, str. 455.)

8. Zastava islama

قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلّٰى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ –:

عِلْمُ الْإِسْلَامِ الصَّلَاةُ.

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Zastava islama je namāz.”

(Kenzul-‘ummāli, dio 7., str. 279., hadis 1887.)

9. Namāz – sredstvo približavanja mu'mina (Allāhu, dž.š.)

قَالَ رَسُولُ اللهِ – صَلّٰى اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ –:

إِنَّ الصَّلَاةَ قُرْبَانُ الْمُؤْمِنِ.

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Zaista je namāz mu'minov kurban (sredstvo približavanja Allāhu).”

(Kenzul-‘ummāli, hadis 1897.)

10. Namāz i osnove dina

قَالَ الْبَاقِرُ – عَلَيْهِ السَّلَامُ –:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ: اَلصَّلَاةِ وَ الزَّکَاةِ، وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوِلَايَةِ.

Imām El-Bāqir, mir neka je s njim, je rekao:

“Islam je izgrađen na pet stvari: namāzu, zekatu, postu, hadždžu i wilājetu.”

(El-Kāfī, dio 2., str. 17.)

 

Izbor: prof. Riham Mustafić  Prevod: mr. Aldin ef. Mustafić

Izvor: ‘Abbās ‘Azīzī, NAMAZ – zbirka ajeta i tematskih hadisa, str. 29-36.