Peti stub islama
Peti stub islama

Peti stub islama

Hadž je dužan obaviti svaki musliman i  muslimanka jednom u životu. Hadž ima svoje propise i oni se obavljaju u Mekki.

Glavni sastavni dijelovi hadža su:

– oblačenje ihrama,

– tavaf oko Kabe i

– stajanje (vukuf) na Arefatu devetog dana mjeseca zul-hidžeta.

Allah, dž.š., je obećao veliku nagradu onim muslimanima i muslimanikama koji obave hadž. Resulullah, a.s., je rekao: „Ko obavi hadž i ne bude imao odnosa sa ženom i ne uradi nikakav grijeh, vratit će se sa oproštenim grijesima kao na dan kada ga je mati rodila.“ (Buharija)

Vrijeme obavljanja hadža je prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta. Dužnost obavljanja hadža je jednom u životu svakom muslimanu i muslimanki koji ispunjavaju uvjete da mogu obaviti hadž. Tu se podrazumijeva sigurnost puta do mjesta obavljanja hadža, zdravlje i podnošenje materijalnih troškova. Posebno treba voditi računa da sredstva kojim se obavlja hadž budu zarađena na dozvoljen način.

 

Izvor: Fikret Arnaut, Novi ilmihal, Džemat Sabur e.V. Minhen, Minhen, 2004, str. 89-90.