Pismo Imama Džafera prijateljima njegovim
Pismo Imama Džafera prijateljima njegovim

Pismo Imama Džafera prijateljima njegovim

Pripremio: Muamer Kodrić


Isma’il ibn Džabir kaže da je Džafer Sadik odaslao ovo pismo svojim prijateljima, poručivši im da ga što češće čitaju i njegovom sadržaju podučavaju druge, te da po njemu postupaju. Prijatelji njegovi držali su ovo pismo pored mjesta gdje bi u svojim kućama obavljali namaz, pa bi ga nakon svakog namaza čitali. Pismo glasi:

U ime Boga, Milostivog, Samilosnog!

A potom! Od Boga tražimo lijep svršetak. Sačuvajte uvijek pouzdanje u Boga, postojanost i smirenost. Ne gubite svoju čednost i očistite se od svega od čega su se čistili i vaši dobri prethodnici. Nastojte se lijepo ophoditi prema zlim ljudima. Izdržite nasilje koje vam čine. Suzdržite se od prepirke s njima. Na sijelima na kojima se nađete skupa s njima, jer vi ne možete da se ne sastajete s njima, suzdržite se od rasprave i prikrijte svoje uvjerenje, jer Bog vam tako naređuje

Kad se susretnete s njima, oni će nastojati da vas ožaloste i napate. Uočit ćete nezadovoljstvo na njihovim licima. Ako ih Bog ne odvrati, oni će napasti na vas i nanijet će vam nasilje. Ono što kriju njihova srca još je gore od zlobe koju javno pokazuju.

Vi sjedite na istim skupovima, ali vaši se duhovi razlikuju i među vama ne postoji bliskost. Vi njih nikada ne možete voljeti, a niti oni vas, osim ako vas Bog sve ne učini sljedbenicima Istine, ali to se njima neće desiti. Morate izdržati teret općenja s njima i strpiti se. Njihova djela nisu dobra i oni se ne kaju. Stalno se trude da vam naude spletkama šejtanskim. Kad bi mogli, neprijatelji Božiji odvratili bi vas od istine, ali Bog vas od toga štiti.

Bojte se Boga i čuvajte svoj jezik od grubih riječi, uvreda, laži i nasilja jezika. Bolje je za vas sačuvate jezik od onog što je Gospodar zabranio. Upuštanje jezika u ono što je Bog zabranio i što Ga srdi uzrok je propasti čovjekove. Takvi će na Dan sudnji biti dovedeni slijepi, gluhi i nijemi. To su oni za koje Gospodar kaže:“Gluhi, nijemi i slijepi su, nikako da se osvijeste.”[1]

Pored zaobilaženja onog što je Gospodar zabranio, držite se i šutnje, barem ondje gdje će vam koristiti i biti plodotvorna što se vašeg budućeg svijeta tiče, jer za nju slijedi nagrada. Slavite i hvalite Svevišnjeg, budite skrušeni pred Njim i težite za onim što je kod Njega. Jer, kod Njega je mnoštvo nebrojeno. Umjesto pokvarenog govora koga je Bog zabranio, zaposlite jezik spominjanjem i hvaljenjem Njega.

Ne ispuštajte dovu. Muslimanu nema ništa bolje od dove, skrušenosti pred Bogom i iskanja od Njega. Vežite srce za ono što vam je Gospodar propisao i odgovorite na ono čemu vas je pozvao, pa ćete biti spašeni od Njegove kazne. Jer, onaj ko čini ono što je Bog zabranio i odaje se zabranjenom na ovom svijetu, udaljuje se od Boga i udaljuje se od užitaka, blagodati i ljepota koje je Gospodar zauvijek priredio stanovnicima Dženneta.

Znajte da krivo razmišlja onaj ko krši zapovijedi Božije, upušta se u zlo i raskida zastor nad onim što je Gospodar zabranio, jer taj je obuzet nepostojanim užicima ovog svijeta, umjesto da traži blagodati Dženneta i visoke položaje koji će pripasti njegovim stanovnicima. Teško takvima! Kako je beskorisno ono što čine i kako ih loš povratak čeka! Zlo će ih snaći na Danu sudnjem. Tražite zato od Boga da vas sačuva toga i da ne dopadnete onog čega će takvi dopasti. A ni mi ni vi nemamo snage osim od Boga.

Pa, o skupino spašena, bojte se Boga! Znajte da Bog neće upotpuniti Njegovu blagodat vama sve dok ne budete iskušani onim čime su iskušavani i vaši ispravni prethodnici, dok ne budete iskušani preko vaših života i imetaka i dok ne iskusite neugodnosti od neprijatelja Božijih koji će vas uzeti za svoje neprijatelje i izlagati vas mukama i patnjama. Činit će vam nasilje. Na putu do sreće na budućem svijetu trpjet ćete njihov gnjev, njihovo tlačenje i progonstva. Tražit će od vas da napustite Put Istine i mrzit će vas zbog vaše vjere. Pa, podnesite strpljivo sve to. Potvrda svega tog jeste u Kur’anu, koji je objavljen Časnom Poslaniku, neka je blagoslov i mir na nj i njegove. Čuli ste da je Svevišnji rekao Poslaniku Njegovom: “Ti izdrži kao što su izdržali odlučni poslanici i ne traži da im kazna što prije dođe!”,[2] i: “A poslanici su i prije tebe lažnim smatrani, pa su trpjeli što su ih u laž ugonili mučili sve dok im ne bi došla pomoć Naša.”[3]

Ako ste sretni zbog tog što je Bog, znajući kakvi su, ove učinio nevjernicima, i ako ste sretni zato što je u Kur’anu o njima kazano: “A bili smo ih učinili vođama koji su pozivali onom zbog čega se ide u Vatru”[4], tad budite obazrivi i dobro razlučite o čemu se ovdje radi, inače ćete ispasti neznalice.

O skupino kojoj se Bog smilovao i upotpunio svoju blagodat nad vama! Znajte da Gospodar nikom nije dopustio da u vjeri postupa prema svojoj strasti, vlastitom nahođenju i na osnovu usporedbi. On je objavio Kur’an i njime je sve razjasnio. Odredio je za Kur’an i njegovo tumačenje skupinu koju je za to ovlastio i oni ne tumače Kur’an prema vlastitom nahođenju. Takvo što im ne treba, jer im je znanje od Boga darovano. Oni su obdareni znanjem o Kur’anu i to je odlika njihova. Oni se stalno sjećaju Boga, a On je ljudima u Kur’anu naredio da se sa svojim pitanjima obraćaju njima. Ko god ih prihvati i potvrdi, Bog će ga unaprijediti i on će Putem pravim biti usmjeren ka Gospodaru. Od njih ne bježi niko osim onih koji su se još u svijetu duhova pokazali kao mračnjaci i prije stvaranja tjelesnog. Niko osim takvih ne misli kako nema potrebe da njih pita i od njih stječe znanje. Tako misle samo oni koji su se odali svojim strastima i koji prosuđuju prema vlastitom nahođenju. Šejtan je nad njima zavladao. Oni ljude koji poznaju Kur’an drže nevjernicima, a zalutale smatraju vjernicima. Mnogo od onog što je zabranjeno drže dozvoljenim, dok mnogo od onog što je dozvoljeno smatraju zabranjenim. Sve to posljedica je njihovog povođenja za vlastitim mišljenjima. Premda ih je Poslanik na samrti nečim obavezao, oni tvrde da nakon Poslanika mogu upravljati ljudima prema propisima Božijim, iako je Bog to nama dao. Tako se suprotstavljaju Bogu i Njegovu Poslaniku. Nema gore zalutalog od onog ko tvrdi da mu je ovo dopušteno. Tako mi Boga, morate biti pokorni Bogu i držati se zapovijedi Njegovih i za života i nakon smrti Poslanikove, mir i blagoslov neka je na nj i njegove.

Mogu li oni ustvrditi da osoba koja je primila islam može postupati prema vlastitom nahođenju? Ako to kažu, lažu na Boga i opasno su zalutali. Nikom nije dopušteno da postupa shodno svojoj strasti i uspoređivanju, jer se tako samom sebi nanosi štetu. I ovi vjeruju da se i nakon Poslanika mora slijediti njegove zapovijedi. Bog Svevišnji rekao je u Kur’anu: “Muhammed je samo poslanik, a i prije njega bilo je poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili?”[5]

Bog nam ovo kaže da bismo znali da se Božijem naređenju treba pokoravati i za života Poslanikovog i nakon smrti njegove. Kao što za života Poslanikova niko nije smio postupati prema vlastitom nahođenju, to ne smije ni nakon smrti njegove.

Učite mnogo dove. Bog voli Svoje robove vjernike koji ištu od Njega. On je obećao da će im udovoljiti. Dova će se na Dan sudnji pojaviti kao djelo koje će uzdići njihov položaj u Džennetu. Sjećajte se Boga što više možete, svakog trena dana i noći. Bog je naredio da Ga se mnogo sjećate, jer se On sjeća onog ko se Njega sjeća.

Znajte da je vjernik onaj ko se sjeća Boga u dobru. Ne napuštajte trud i istrajnost u robovanju Bogu. Pokornošću i klonjenjem od zabranjenog steći ćete svako dobro koje je kod Gospodara. Čuvajte se i javno i tajno onog što je zabranjeno. U Kur’anu je rečeno: “Ne griješite ni javno ni tajno!” [6]

Znajte da ćete Poslanika i njegov Sunnet slijediti tako što ćete se odreći svega što je Bog zabranio. Budete li slijedili strast svoju i vlastito nahođenje, bit ćete od zalutalih. Pred Bogom je najgore zalutao onaj ko slijedi svoju strast i vlastito nahođenje, a bez upute Božije. Činite dobro sebi samima.

Prema ljudima budite prijazni i ne nastojte ih sebi podvrći, ili ćete odstupiti od onog što je Bog naredio. Ko god vrijeđa prijatelje Božije, huli na Boga. Ko je veći nasilnik od onog ko psuje Boga i prijatelje Njegove?! Budite svjesni, budite svjesni! Slijedite zapovijedi Božije. A nema moći niti Snage osim kod Boga!

O skupino koja čuva zapovijed Božiju, ne napuštajte djela Poslanikova, ne napuštajte Sunnet njegov niti djela Imama čistih iz obitelji njegove…                                                                                               Otac naš, Poslanik Božiji, rekao je :“Bog je zadovoljniji djelom pritvrđenim, makar bilo i malo, nego djelom velikim koje je plod slijeđenja strasti duše.” Znajte da slijeđenje strasti i novotarija vodi u zalutalost, a svaka je zalutalost, opet, novotarija, a svaki novotar svršit će u Vatri.

Nikakvo dobro kod Boga ne može se steći osim pokornošću, strpljenjem i zadovoljstvom odredbom Njegovom. A zadovoljstvo i strpljenje sami po sebi znače pokornost Bogu. Znajte da niti jedan rob nema vjere ako ne bude zadovoljan svime što mu se desi, bilo da mu se to sviđa ili mu je mrsko. Onom ko je zadovoljan i strpljiv Bog neće dati da se dogodi išta osim ono što je dobro po takvog, pa bilo da mu se ono što se desi svidi ili mu bude mrsko.

Pazite na svoj namaz, posebno ovaj podnevni. Ustanite da bi Boga služili i robovali Mu, jer Bog je tim djelom zadužio vas kao što je bio zadužio i negdašnje vjernike. Volite uboge, jer od vjere Božije otpao je svako ko ih vrijeđa i oholi se nad njima. Bog će takvog i uvrijediti i na nj će se rasrditi. Otac naš, Poslanik Božiji, mir i blagoslov neka je na nj i njegove, rekao je: “Bog mi je naredio ljubav prema siromašnim muslimanima. Oni imaju prava kod vas, a to pravo jest da ih volite.“ Bog je Poslaniku Njegovom naredio ljubav prema slabima, pa ko ih ne voli, suprotstavlja se Bogu i Poslaniku Njegovom, a ako umre u tom stanju, umro je kao zalutali.

Čuvajte se oholosti i samoveličanja, jer veličina pripada samo Bogu. Ko god se Bogu suprotstavi u svojstvima Njegovim bit će poražen i ojađen na Danu sudnjem. Prođite se nasilja, jer to ne dolikuje ljudima dobrim. Ko drugom čini nasilje čini ga sebi samom, a Bog Svevišnji je pomagač potlačenih. Doista, pobijedit će onaj kome je Bog pomagač.

Ne budite zavidni, jer zavist je korijen nevjerstva. Ne postupajte na štetu čovjeka muslimana, jer on će vas zamrziti, a Bog će udovoljiti onom što zaište. Poslanik Božiji rekao je: “Bog prihvata dovu potlačenog muslimana.”. Pomažite se međusobno, jer Poslanik Božiji kaže: “Pomoći muslimanu bolje je nego postiti mjesec dana, povući se u osamu i probdjeti noć u Svetom hramu.”. Rekao je još i: “Musliman ne smije prisiljavati muslimana da mu vrati dug ako je dužnik zapao u neimaštinu. Ko da vremena onom koga je pritisla neimaština, Bog će ga smjestiti u svoj hlad onog dana kad neće biti drugog hlada osim Njegovog.”

O skupino kojoj se Bog smilovao, pa ste bolji od drugih! Čuvajte se da ne odlažete pravo Božije. Ko god požuri sa ispunjenjem prava Božijeg, pa Bog je moćan da za nekoliko puta uveća njegovu nagradu na ovom i budućem svijetu. Ispunjavajte pravo Božije, pa da Bog uveća blagodat koju vam je darovao. On će ispuniti obećanje Svoje da će blagodat uvišestručiti. Bog blagodati uvećaje u mjeri koju niko osim Njeg ne poznaje….  Znajte, o skupino sljedbenika, šta je Bog odredio u vezi s ispravnim robovima Njegovim. On je rekao da se svako ko hoće Njega susresti s vjerom ispravnom, mora voljeti Boga, Poslanika i vjernike, a kloniti se neprijatelja njihovih. Vrline kojim se takvi vjernici ukrašavaju ne doseže nikom osim meleka bliskog i vjesnika poslanog. Zar niste čuli ono što je o njima rečeno u Kur’anu: “Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku biće u društvu vjerovjesnika, i pravednika, i šehida, i dobrih ljudi, kojima je Allah milost Svoju darovao.”[7]

…Onaj ko hoće da bude stvarni vjernik nek bude odan onom što je Bog uspostavio kao uvjete vjernicima. Bog im je kao uvjet postavio Svoju vlast, vlast Poslanika i vlast Imama, obavljanje molitve, dijeljenje zekata i davanje zajma Bogu činjenjem dobrih djela. On im je naredio da se klone loših djela, i javnih i tajnih. Onaj ko se drži vjere u svojoj vezi s Bogom, ko je iskren i ne dopušta sebi da ne vrši ono što je Bog propisao, taj kod Boga spada u grupu pobjedničku i istinske vjernike. Klonite se djela koja su spoljašnjošću ili unutrašnjošću Kur’ana zabranjena.

Kad bi vjernici prije vas zaboravljali na zapovijedi Božije oni bi shvatali svoju grešku i kajali su se i ne bi im se po drugi put desilo da ih se ne drže. Znajte da Bog nešto naređuje ili zabranjuje zato da biste vi postupali prema onom što je naređeno ili se klonili onog što je zabranjeno. Svako ko slijedi Božije zapovijedi Njemu je poslušan i dostiže do svakog dobra koje je kod Boga. Svako ko se ne uzdrži od zabranjenog, griješi spram Boga, a ako umre u stanju griješenja spram Boga bit će bačen u Vatru.

Znajte da niko ne može biti posrednik između Boga i čovjeka, pa ni melek bliski i vjesnik poslani. Posrednik je jedino pokoravanje i robovanje Bogu. Zato se potrudite i povinujte se zapovijedima, ako hoćete da pravi vjernici budete. A nema Moći osim kod Allaha. Ne napuštajte pokornost Bogu sve dok snage imate. Bog je vaš Stvoritelj.

Znajte da je islam pokornost i pokornost je islam. U islamu je svako ko  je pokoran Bogu, dok onaj ko nije pokoran nema islama. Ko god želi sebi dobro, nek se Bogu pokorava. Okrenite se od nepokornosti, jer svako ko pocijepa zastor nepokornosti i zagazi u nju, učinio je zlo sebi samom. Između nanošenja zla ili dobra samom sebi ne postoji srednji stupanj. Oni koji sebi čine dobro su stanovnici Vrta, a oni koji sebi čine zlo stanovnici su Vatre. Držite se zapovijedi Božijih i uzdržite se od nepokornosti.

Znajte da vas niko ne može učiniti nepotrebitim od Boga, pa bio to melek bliski, vjesnik poslani ili bilo ko drugi. Ko god želi biti obuhvaćen zagovorom zagovornika neka nastoji steći zadovoljstvo Božije.

…Bog vas je o njima obavijestio, a Božije riječi su istina: “Licemjeri će na samom dnu Džehenema biti i ti im nećeš zaštitnika naći.”[8]

Vi koji ste pokorni Bogu i koji se Njega plašite ne treba da se plašite ikog drugog. Oni koji su otpali od Istine jesu šejtani među džinnima i ljudima. Oni koriste spletke i varke kojima na svaki način nastoje udaljiti ljude Istine od prednosti koju im je Bog darovao, e da bi ih izjednačili sa sobom u sumnji i poricanju, kao što Bog Svevišnji kaže: “Oni bi jedva čekali da i vi budete nevjernici kao što su oni nevjernici, pa da budete jednaki.”[9]

Bog je baš zato vjernicima zabranio prijateljevanje s neprijateljima Božijim, inače će vas spletke i varke ovih šejtana među džinnima i ljudima odvesti u užas i uzročiti da otpadnete od Istine. Suprotstavite se njihovom zlu na način koji je bolji. Oni bolje od vas samih znaju smisao pokornosti Bogu. Ne trebate im govoriti o osnovama vjerovanja, jer kad shvate šta im govorite postat će neprijatelji vaši. Oni će vas među ljudima napadati jezicima svojim i smišljat će propast vašu. Nastojat će da na vas strovale ono što ne žele sebi. Nasilnička vlast prema vama nikad neće postupati pravedno. Spoznajte svoj položaj među nevjernicima, jer ljudi Istine ne trebaju sebe držati jednakim s ljudima zablude, pošto je Bog Svevišnji uspostavio razliku među njima. Zar ne obraćate pažnju na riječi Božije: “Zar ćemo postupiti s onima koji vjeruju i čine dobro kao sa onim koji prave nered na Zemlji, ili, zar ćemo postupiti s onima koji se grijeha klone isto kao i s grešnicima?”[10]

Poštujte sebe i ne prepuštajte Boga Velikog, Imame i svoju vjeru pred smutnjom i varkama mračnjaka, jer time ćete navući srdžbu Božiju, pa ćete propasti. Budite obazrivi! I opet, budite obazrivi! Ne previđajte zapovijedi Božije i zapovijedi onog za koga vam je Bog Svevišnji naredio da mu se pokoravate, ili će Bog odvratiti Svoju blagodat od vas. Volite na Božijem Putu svoje bližnje i ne prijateljujte s onima koji vam se suprotstavljaju na Putu. Ukažite ljubav i naklonost istovjernicima svojim, a ne ukazujte prijateljstvo onima koji su vam neprijatelji i koji vam pripremaju smutnju. To je Put na koji vas Bog Svevišnji upućuje, pa se ne okrećite od njeg. Budite pažljivi, ili ćete ga prenebreći. Činite sve ono što je sukladno Uputi, a suprotstavite se onom što je sukladno strastima duše. Ne smijete se uzdizati nad Bogom. Znajte da svaki Božiji rob koji se oholi uzdiže sebe nad vjerom Božijom. Budite postojani i ne vraćajte se unazad, inače ćete biti na gubitku. Da Bog i vas i nas sačuva od sebičnosti u našoj vezi s Bogom. Bog će čovjeka koga je pri stvaranju prvotnom stvorio vjernikom, ako se ovaj skloni i udalji od zlog djela sačuvati od sebičnosti i oholosti. Takav rob je skrušen, lijepog čudoređa i ophođenja. Sa njegovog lica su jasni islamska čednost, poniznost i smirenost u vjeri. On se kloni zla i onog što izaziva srdžbu Božiju. Bog takvom poklanja ljubav prema ljudima i lijepo ophođenje spram njih…

Ako hoćete da budete skupa s Poslanikom Božijim, mir i blagoslov nek su na nj i njegove, i s poslanicima ostalim, obratite pažnju na pripovijesti o njima koje je Bog Svevišnji prenio u Kur’anu, gdje se govori o nevoljama poslanika i vjernika. Potom tražite od Boga da vam daruje strpljenje nad nevoljama, u dobru i zlu, onako kako ga je i njima darovao.   

Klonite se mržnje i ružnog ophođenja prema sljedbenicima zablude. Poučite se smirenosti i čednosti na postupcima dobrih robova Božijih, poučite se blagosti, skrušenosti i izbjegavanju zlih djela, iskrenosti, vjernosti i trudu u pokoravanju Bogu. Ne postupite li tako, nećete moći doseći položaj dobrih koji su bili prije vas.

Znajte da ako Bog Svevišnji odluči da učini dobro nekom svom robu, On mu daruje znanje i širok uvid u islam. Onaj kome je ova blagodat darovana jezikom svojim govori samo istinu i srce svoje veže za istinu i samo po njoj postupa. Kad ostvari tu blagodat, on je upotpunio svoj islam. Ode li u takvom stanju s ovog svijeta, kod Boga će biti među istinskim muslimanima. Kad Bog neće dobro nekom Svom robu, On ga prepusti sebi samom. Srce takvog je skučeno i zapreteno, pa ako mu istina i poteče s jezika, on srcem u nju ne vjeruje, a pošto nema vjere, onda po njoj i ne postupa. Tražim od vas da se klonite takvog i da tražite od Boga da vam daruje znanje o islamu, pa da vaš jezik govori istinu sve do smrti. Neka povratak vaš učini poput povrataka onih ispravnih prije vas. Hvala Bogu, Gospodaru svjetova!

Ko god hoće da zna da li je Bogu drag, neka se djelima Bogu pokorava i neka Ga slijedi. Zar niste čuli riječi Božije: “Reci: Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!”[12]

 

IZVOR: www. bastinaobjave

[1]Al-Baqara, 18.

[2]Al-Ahqaf, 35.

[3]Al-An’am, 34.

[4]Al-Qasas, 41.

[5]Al-Imran, 144.

[6]Al-An’am, 120.

[7]An-Nisa’, 69.

[8]An-Nisa’, 145.

[9]An-Nisa’, 89.

[10]Sad, 28.

[12]Ali ‘Imran, 31.