Pitaju te o duši
Pitaju te o duši

Pitaju te o duši

Abdullah b. Mes'ud, r.a., je rekao:

Dok sam s Poslanikom, s.a.v.s., išao poljima, a on se oslanjao na palminu granu, prošla je pored nas grupa židova. Rekli su jedni drugima: „Pitajte ga o duši!“ Neki od njih su, pak, rekli: „Šta vas tjera da ga pitate o nečemu čiji odgovor vam možda neće biti po volji?“ Drugi su insistirali: „Ipak, pitajte ga!“

Neko od njih je prišao i upitao ga o duši. Poslanik, s.a.v.s., je zašutio i ništa nije odgovorio. Znao sam da mu se objavljuje. Kada je objavljivanje završeno, rekao je:

Pitaju te o duši. Reci: „Šta je duša – samo Gospodar moj zna, a vama je dato samo malo znanja.“ (El-Isra, 85)

 

Izvor: Muslimova zbirka hadisa, knjiga 3, prevodilac: dr. Šefik Kurdić, Kuća mudrosti, Zenica, 2004, str. 605-606.