Pitanje vremena
Pitanje vremena

Pitanje vremena

Dok je Nasrudin obrađivao svoj komadić zemlje do njega dojaha lovac.

“Hej, ti!”, reče lovac. “Jesi li vidio vepra da je protrčao ovuda?”

“Da”, odgovori hodža.

“Kojim putem  je otišao?”, lovac je zahtijevao odgovor.

Hodža pokaza smjer u kojem je vepar otišao.

Lovac odjaha  bez riječi zahvalnosti, ali ne prođe par trenutaka, a on se vrati.

“Nema nikakvog traga od veprovog prolaska!”, reče lovac. “Jesi li siguran da je prošao ovim putem?”

“Siguran sam”, odgovori  hodža.  “Prošao je tuda. Prije dvije godine. “

 

 

Izvor: http://www.english-for-students.com/Mulla-Stories.html

Prevod: A. Kadrija