Pjesma
Pjesma

Pjesma

Pjesma živi širom svijeta:

u krunici suncokreta,

pokraj mora, pokraj vrela

nad kojim se trska splela,

čućeš je u glasu kiše,

samo ako pričaš malo tiše.

 

Nasiha Kapidžić-Hadžić