Dijete je plod srca
Dijete je plod srca

Dijete je plod srca

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Za svako stablo postoji plod, a plod srca je dijete.

(Kenzu-l-‘ummal)