Plodovi krjeposti i razbludnosti
Plodovi krjeposti i razbludnosti

Plodovi krjeposti i razbludnosti

Čestiti ljudi, koji su čedni na Ovom svijetu, posjeduju zdrav život, kao i dostojanstvo i čistotu.

Uzvišeni kaže:
Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja. To im je bolje.

Oni i na Drugom svijetu uživaju u Božijem oprostu i mnogobrojnim nagradama, kao što možemo pročitati u Kur’anu:
…I muškarcima koji svoja stidna mjesta čuvaju… Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.

Međutim, nevaljali razbludni ljudi sa Ovoga svijeta odlaze s kajanjem i nezadovoljstvom, jer su njihovi tjelesni prohtjevi neograničeni, a mogućnosti i uvjeti su ograničeni, dok sposobnosti njihovog tijela postepeno nestaju.
Kao posljedica toga, u vrijeme smrti oni s kajanjem i nezadovoljstvom odlaze s Ovog svijeta, kao što se u Kur’anu o tome kaže:
I između njih i onoga što budu željeli bit će prepreka postavljena kao što je prije bilo učinjeno sa njima sličnim.

Nagrada za njihovu pokvarenost i zabludu na Ovom svijetu jeste sramota i propast, a na Drugom džehennemska patnja, kao što kaže Uzvišeni Bog: I za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći.

Izvor: “Vrline čestitih u Kura’anu”, s perzijskog preveo Sedad Dizdarević, fondacija “Mulla Sadra” u BiH, Sarajevo 2012.