Plural of Nouns (Množina imenica)
Plural of Nouns (Množina imenica)

Plural of Nouns (Množina imenica)

Množina imenica u engleskom jeziku gradi se na više načina.

1. Najčešći način oblikovanja množine je dodavanjem sufiksa –s.

    Primjer:

    book – books

    cat – cats

    lamp – lamps  

2. Drugi način je dodavanje sufiksa –es. 

    –  Ako se imenica završava na sljedeće glasove: -s, -sh, -ch, -x. 

     Primjer: 

     glass – glasses

     brush – brushes

     church – churces

     box – boxes 

     –  Kod većine riječi koje se završavaju na –o.

     Primjer: 

     negro – negroes

     hero – heroes

     potato – potatoes 

     Izuzeci od ovog pravila su riječi u kojima se ispred završnog glasa –o nalazi neki od

     samoglasnika. Tada će sufiks množine biti –s.

     Primjer: 

     cameo – cameos

     studio – studios

     Sufiksnu formu -s uzimaju i riječi koje se, uprkos raširenoj upotrebi, još uvijek tretiraju

     kao strane riječi. 

     Primjer:

     piano – pianos

     kilo – kilos

     solo – solos

     photo – photos

    –  Riječi koje se završavaju na –y kojem prethodi neki od suglasnika. Tada –y prelazi u

    –i, nakon čega se dodaje nastavak –es. 

     Primjer:

     lady – ladies

     story – stories

      fly – flies 

3. Kod većine imenica koje se završavaju na –f ili –fe množinu ćemo dobiti tako što ćemo 

    glas –f pretvoriti u glas –v, a potom dodati  sufiks –es. 

    Primjer: 

    knife – knives

    leaf – leaves

    wife – wives 

   Međutim, dosta je i primjera riječi koje završavaju na navedene glasove, a koji množinu

   grade jednostavno dodavanjem sufiksa –s. 

   Primjer:

   roof – roofs

   safe – safes

   chief – chiefs

   Neke riječi, pak, imaju obje forme množine.

   Primjer:

   scarf – scarfs; scarves

   hoof – hoofs; hooves

4. Osam imenica u engleskom jeziku ima nepravilnu množinu. To su:

    man – men

    woman – women  

    child – children

    foot – feet

    tooth – teeth    

    goose – geese

    mouse – mice   

     ox – oxen

    Ovakav oblik množine odraziće se i na složenice nastale od ovih riječi. Primjer: gentelman

    – gentlemen; spokeswoman – spokeswomen; grandchild – grandchildren; tenderfoot –

    tenderfeet; itd.

    Napomenimo da riječ brother (brat) pored pravilnog pluralnog oblika – brothers, ima i

    nepravilni pluralni oblik – brethren. Ovaj drugi pluralni oblik se koristi u značenju

    pripadnika nekog društva, religijskog pravca i sl.

5. Neke riječi imaju isti oblik i u jednini i množini. To su: sheep, swine, deer, fish (premda se

    riječ fish može susresti i u pluralnom obliku fishes).

6. Latinske i grčke riječi koje se upotrebljavaju u znanstvenom jeziku zadržavaju svoje

    izvorne pluralne oblike.

    Primjer:

    bacillus – bacilli

    phenomenon – phenomena 

 

Praktične i korisne vježbe za Plural of Nouns možete naći klikom na sljedeći link. Podsjećamo da na kraju svake vježbe kliknete na Check kako bi provjerili koliko tačno ste uradili vježbu i ukoliko ste negdje pogriješili da vidite kako ste datu vježbu trebali odraditi. Sretno!

http://www.agendaweb.org/grammar/plural-exercises.html