Podjela učenjaka u obraćanjima Alija, mir s njim
Podjela učenjaka u obraćanjima Alija, mir s njim

Podjela učenjaka u obraćanjima Alija, mir s njim

U vezi sa podjelom i razvrstavanjem učenjaka Zapovjednik pravovjernih – Ali, mir s njim, kaže:

„Učenjaka su dvije skupine: prvu čine znalci koji djeluju po svome znanju, i oni su spašeni, a drugu oni koji ne rade po svome znanju, i oni su propali. Zaista su stanovnici Džehennema uznemireni zbog smrada učenjaka koji nema djela, i zaista će najveće kajanje i žaljenje od svih stanovnika Džehennema imati čovjek koji je drugog pozivao ka Bogu – neka je slavljen On! – pa je ovaj drugi prihvatio njegov poziv i pokorio se Allahu, te ga je Allah uveo u Džennet, a onog koji je pozivao, zbog nedjelovanja po znanju koje je posjedovao, uveo je u Džehennem.“[1]

U jednom kudsi-hadisu Uzvišeni Bog se obraća Davudu, a.s.:

„Najmanje čime ću kazniti učenjaka koji ne radi po svome znanju teže je od sedamdeset kazni i patnji: uklonit ću iz njegovog srca slast spominjanja Mene. (Nakon toga neće više uživati u spominjanju Mene.)“[2]

 

Izvor: Muhammed Taqi Misbah Yazdi, Putevi i staze dobra, Savjeti Božijeg Poslanika, s.a.v.a., Ebu Zerru, r.a., svezak 1, prijevod: Lutfi Akbaš, Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2010, str. 59-60.[1] Biharu-l-envar, sv. 2, str. 34.

[2] Isto, str. 32.