Podsticaj na učenje Kur’ana
Podsticaj na učenje Kur’ana

Podsticaj na učenje Kur’ana


Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, nadaju se trgovini koja neće nestati.[1]

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Kada neko od vas želi da razgovara sa svojim Gospodarom, neka uči Kur’an.”[2]

“Zaista srca mogu hrđati kao i metal.” Neko upita: “O Poslaniče, šta im daje sjaj?” On reče: “Učenje Kur’ana.”[3]

“Uči Kur’an, jer učenje Kur’ana je nadoknada za grijehe, zaklon od vatre i sigurnost od kazne.”[4]

“Sine, ne zapostavi učenje Kur’ana, zaista Kur’an oživljava srca i odvraća od razvrata, loših djela i nasilja.”[5]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 3, (sa arapskog preveo: Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 228-229.

[1] Fatir, 29.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 2257.

[3] Isto, 2441.

[4] El-Bihar, 92/17/18.

[5] Kenzu-l-‘ummal, 4032.