Pokazivanje snage i moći
Pokazivanje snage i moći

Pokazivanje snage i moći

Jednoga dana mladići iz Medine se sakupiše u krug s namjerom da između sebe izaberu najjačeg čovjeka. Jedan od mladića reče: „Ukoliko neko od nas podigne onaj veliki kamen iznad svoje glave, njega ćemo smatrati najjačim među nama.“

Ostalim mladićima se dopade ovaj prijedlog i prihvatiše ga. Prva osoba priđe blizu kamena, u želji da svom svojom snagom podigne kamen.

U tom času se jedna osoba približi skupu mladića i upita: „Šta radite?“ Mladići se odazvaše na taj glas. Okrenuvši se, ugledaše Božijeg Poslanika, s.a.v.a., koji je stajao naspram njih, te mu nazvaše selam. Mladić, koji je predložio takmičenje, odgovori: „O, Božiji Poslaniče, hoćemo da se takmičimo i uvidimo ko je od nas najjači.“

Čuvši ovaj govor, Božiji Poslanik, s.a.v.a., se nasmiješi, pa reče: „Hoćete li da vam ja kažem ko je od svih najsnažniji?“ Mladići se jako obradovaše zbog toga što je Božiji Poslanik, s.a.v.a., obratio pozornost na njihov posao. Jedan od njih reče: „Ne može biti bolje od ovoga što će Božiji Poslanik, s.a.v.a., biti sudija ovog takmičenja, i što će ruku najjačeg čovjeka podići.“ Božiji Poslanik, s.a.v.a., je sjeo na veliki kamen, a mladići ga od silne radoznalosti okružiše, nestrpljivo čekajući odgovor.

Svi su bili u iščekivanju da vide koga će uvaženi Vjerovjesnik, s.a.v.a., proglasiti pobjednikom.

Svaki od njih je imao želju da Božiji Poslanik, s.a.v.a., njega predstavi kao najsnažnijeg čovjeka. Božiji Poslanik, s.a.v.a., se okrenuo prema mladićima i rekao: „Imaju tri stvari koje će vas učiniti najsnažnijim, ako ih budete upražnjavali.“ Svi su upitali: „Koje su to tri stvari, o, Božiji Poslaniče?“ Božiji Poslanik, s.a.v.a., reče:

„Prvo: ako ste postali zaljubljenik nečega ‒ ne dozvolite da vas ta ljubav navede na loše i prljave poslove;

drugo: u momentu kada ste ljuti, pokušajte se suzdržati da ne bi, ne daj Bože, izgovorili laž ili opsovali;

i treće: ako se domognete snage, nemojte tu snagu iskoristiti samo za svoju dobrobit.“      

Zapanjeni Poslanikovim , s.a.v.a., odgovorom mladići odlutaše u razmišljanje. Poslanik, s.a.v.a., ih potom upita: „Sada mi vi sami kažite, koga smatrate najsnažnijim čovjekom među vama?“   

 

 

 

Sa prezijskog preveo: Senad Ćelović

Izvor: Tv Sahar, Sijavesh Taliban, Poučne priče