Pokazne zamjenice –  أسْمَاءُ الْإشَارَةِ
Pokazne zamjenice – أسْمَاءُ الْإشَارَةِ

Pokazne zamjenice – أسْمَاءُ الْإشَارَةِ

Za razliku od bosanskog jezika u arapskom jeziku pored zamjenica za jedninu i množinu postoje i dualni oblici zamjenica.

Jednina

Dvojina (dual)

Množina

هَذَا – ovaj

ﻫَذِهِ – ova

هَذَانِ – ova dva

هَاتَانِ – ove dvije

ﻫَؤُلَاءِ – ovi

ﻫَؤُلَاءِ – ove

ذَلِكَ – taj

تِلْكَ – ta

ذَانِكَ – ta dva

تَانِكَ – te dvije

اُولَئِكَ – ti

اُولَئِكَ – te

ذَلِكَ – onaj

تِلْكَ – ona

ذَانِكَ – ona dva

تَانِكَ – one dvije

اُولَئِكَ – oni

اُولَاتُ – one

Napomena: Iako se iznad slova i ذ nalazi kratki vokal, on se čita kao dug, npr. هَذَا nećemo čitati kao hezā već hāzā.

Pokazne zamjenice kao atributi uvijek dolaze ispred imenice u određenom vidu te se slažu s njom u rodu, broju i padežu. Primjeri:

الْإنْسَانُ هَذَا – ovaj čovjek                          الْمَرْأةُ تِلْكَ – ta žena

Ove zamjenice su nepromjenjive, izuzev dualnih oblika koji pored nominativa imaju i genitiv i akuzativ, ali u istom obliku:  

هَذَانِ →هَذَيْنِ ;  هَاتَانِ →هَاتَيْنِ ; ذَانِكَ → ذَيْنِكَ ; تَانِكَ →تَيْنِكَ .

Uz imenice u obliku množine koje imenuju stvari i nerazumna bića upotrebljava se pokazna zamjenica u obliku jednine za ženski rod. Primjeri:

ﻫَذِهِ الْكُتُبُ – ove knjige                            تِلْكَ الْأقْلَامُ – te olovke